Byla zároveň zahájena výstava věnovaná památce kreslíře, grafika, ilustrátora, pedagoga a hudebníka Františka Doubka, který zemřel 11. prosince loňského roku. O velké popularitě milevského rodáka, který žil a tvořil v Písku, svědčí velká účast na vzpomínkové slavnosti.

Vedle náměstka ministra kultury ČR Františka Mikeše a představitelů města sem přišli jeho přátelé, učitelé a žáci gymnázia a Střední soukromé výtvarné školy Doubek dlouhá léta učil, výtvarníci spisovatelé fotografové a další zástupci umělecké branže a desítky lidí, kteří mají rádi jeho obrázky.

„Doubek nás svými kresbami přiměl chodit se vztyčenou hlavou, abychom mohli vnímat a obdivovat okolo sebe tu krásnou výzdobu nejenom našich měst a míst, kterou poté vidíme v jeho obrazech. Učil nás vnímat odkazy našich předků a posilovat tím náš vztah ke krásnu, ale také výrazně k české státnosti,“ uvedl na vzpomínkovém setkání Doubkům přítel, galerista Jiří Reiniš.

František Doubek byl renesančním člověkem a rozsahem a kvalitou své tvorby se zařadil mezi přední české výtvarné umělce. Jeho poslední největší výstavou byla prezentace v pražské Všeobecné zdravotní pojišťovně a v zahraničí naposledy vystavoval v partnerském městě Písku, bavorském Deggendorfu. Beze sporu nejvýznamnější prezentací jeho tvorby byla výstava v sídle Evropské komise v Bruselu.