Jedná se o zpřístupnění zajímavých míst ve zmíněné oblasti turistům, ale také místním lidem, kteří mají rádi historii a přírodu. „Jedná se o zajímavé trasy pro pěší a cyklisty, které povedou mimo jiné také po stopách zdejší historické těžby zlata. Mišovický kronikář Pavel Suček, který s nápadem přišel a vše připravuje, bude jednat s báňským úřadem, zda by v některé ze zaniklých štol na zlato bylo možné připravit nějakou prohlídku, nebo ji jinak lidem ukázat. Docela určitě budou vchody zabezpečené, aby nikdo nikam nespadl," vysvětlil starosta Mirovic Zdeněk Bárta.

Dále navrhl zastupitelům, že na realizaci a financování projektu se pokusí získat dotaci prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí severního Písecka, kterého jsou Mirovice členem. Zastupitelé návrh schválili.

Tématu se budeme dále věnovat.