Od 1. dubna do poloviny června budou moct zájemci předkládat návrhy veřejně prospěšných projektů, které by chtěli uskutečnit s pomocí peněz z městské pokladny. Radnice je připravena do těch nejlepších investovat nemalou částku. Systém bude stejný jako v minulých letech. Do konce června budou moct lidé vyjádřit podporu jednotlivým návrhům. Hlasovat se bude stejně jako v minulých ročnících přes webové stránky www.paropisek.cz. Lidé už nemusí fyzicky na městský úřad kvůli ověření totožnosti, jako tomu bylo zpočátku. Projekty, které získají dostatečný počet hlasů, budou potom posouzeny z hlediska proveditelnosti. Z těch, které projdou, budou lidé od začátku října do poloviny listopadu vybírat ty, které se budou v roce 2024 realizovat. Vítězné návrhy budou vyhlášeny na konci listopadu.

Třetí ročník PARO se dočkal aktualizace pravidel. Zásadní jsou dvě změny. Projekty se musí nacházet na majetku města, ale nově mohou zasahovat i do sousedních katastrů. Druhou změnou je podle místostarosty města Josefa Soumara snížení limitu pro jednotlivé akce na půl milionu korun. "Oproti minulým letům se však do této částky nepočítá tříletá udržitelnost projektu," vysvětlil Josef Soumar, který je zároveň koordinátorem participativního rozpočtu.

Kontejnery na použitý olej a tuky z domácností.
Krok kupředu v třídění: Písek nabídne od dubna 30 nádob na jedlé tuky a oleje

Písek chce podporovat aktivitu svých obyvatel a jejich snahy o zlepšení veřejného prostoru. Předkládané projekty mohou být i tzv. měkké, jak zmiňuje místostarosta. „Lidé mohou přihlásit i projekty, kterými by chtěli vylepšit veřejný život. Mohou být zaměřené například na vzdělávání nebo třeba rozvojové projekty. Podmínku však je, aby na takový projekt nebylo požádáno o dotaci z jiných grantových programů města,“ uvedl.

Město plánuje uspořádat tři informační setkání s občany. První z nich se uskuteční už 29. března od 17 hodin v městské knihovně. Na místostarostu se mohou zájemci o zapojení do participativního rozpočtu v případě potřeby obrátit i přímo, a to prostřednictvím e-mailu josef.soumar@mupisek.cz.

Orel mořský se zotavuje v Makově.
Křídlo orla mořského zachránit nedokázali. Život dravce ano, léčí se v Makově

První ročník participativního rozpočtu se v Písku konal v roce 2020. Lidé do něj přihlásili 28 projektů, z nichž se deset dostalo do finále a devět z nich získalo dostatečnou podporu veřejnosti. Podařilo se udělat například komunitní zahradu a jedlý les na Hradišti, lavičky podél Otavy, úpravu cesty Jana Cimbury k Hradišťské vyhlídce, workoutové hřiště v Semicích, teqballové hřiště v Semicích, dosadbu biokoridoru na Pražském předměstí nebo výsadbu květnatých pásů u Otavy.

Druhá výzva PARO byla vyhlášena v následujícím roce a projekty se dokončovaly v roce 2022. Obyvatelé města do něj přihlásili 15 projektů, sedm postoupilo do finále a tři návrhy se realizovaly. Hotové je například pobytové molo u Šarlatského rybníka či pergola u sportovního hřiště ve Smrkovicích.