Díky přípravě knihy se autoři setkali s mnoha zajímavými pamětníky a dodnes se s nimi rádi scházejí, především při představování knihy.

"Patří mezi ně například Václav Husa z Bechyně, rodák z Hladné, který proplul jedním z posledních vorů v září 1960 nebezpečným tunelem v hrázi orlické přehrady. Letos v srpnu oslaví 85. narozeniny. Na voru vyplul poprvé v šesti letech do Prahy se strýcem Josefem Husou, který byl mezinárodním vrátným, tedy vedoucím voru, a měl oprávnění splouvat vory až do Hamburku. Poté plul malý Václav se strýcem nebo s otcem Vojtěchem Husou každé prázdniny, když povyrostl, tak už zastal práci dospělého voraře," vyprávěla Radka Velková.

Právě Václav Husa byl hlavní studnicí vzpomínek na život vorařů a zažil na vodě mnoho zajímavých příhod, které jsou v knize Lidé od vody zachyceny pro další generace. Proto mu autoři knihu věnovali. Navíc je jedním z posledních žijících vorařů a takřka živoucí kronikou staré řeky, dodnes si přesně pamatuje, kde byl ve vodě jaký kámen, kde jaký mlýn a jez, kde byly hluboké tůně a kde vyhlášené plavecké hospody.

„V knize jsou ale i vyprávění dalších pamětníků voroplavby, jako například Josefa Štofla ze Zvíkovského Podhradí a dalších, která se podařilo zachytit takřka za pět minut dvanáct," dodala Radka Velková. Příznivci knihy Plavecké historky, na kterou titul Lidé od vody navazuje, se mohou znovu přenést do doby před vznikem přehrad.