Podle správce rekreačního objektu v Pukňově Pavla Justicha už na začátku září měli vodu jen v jedné ze tří studní. Rekreační střediska končila sezonu předčasně podle něj také na Velkém Víru.

Pavel Hroch, starosta Kovářova, pod který spadá vyhlášené rekreační středisko Radava, sleduje situaci na orlické přehradě s napětím. „Ptá se někdo podnikatelů, kteří investovali desítky a stovky milionů korun do toho, aby Orlík vypadal jako rekreační oblast, aby tady byly ubytovací kapacity, restaurace  a dětská hřiště? Každému je to jedno," zlobí se Pavel Hroch. Připomíná to, že Orlík není oficiálně rekreační oblast, ale víceúčelové zařízení. „Bude sloužit jako retence a jsem zvědav, kdo tam bude jezdit. Nikdo," obává se budoucnosti.

Majitelé rekreačních objektů mají strach, že by nízká hladina, jako je letos, mohla zůstat natrvalo. Vystrašila je totiž studie, kterou vypracovalo ČVUT. Ta představuje orlickou přehradu v několika variantách včetně té s velmi nízkou hladinou. Navíc se jim nelíbí způsob, jakým je voda z přehrady nárazově odpouštěna, i když tak státní podnik Povodí Vltavy činí podle manipulačního řádu. V něm by teď ale mohly nastat změny. „Připravuje se nový manipulační řád, který se ještě bude projednávat 14. října v Písku přímo se starosty dotčených obcí," uvedla místostarostka Orlíku nad Vltavou Hana Lívancová.

Aktuálně: Přítok do Orlíku je vlivem vypouštění rybníků a srážek vyrovnaný s odtokem. ⋌Zdroj: Povodí Vltavy – Zpráva z 9. 10.

Návrh nového manipulačního řádu nádrže Orlík obsahuje kompromisní snížení hladiny

Podle tiskového mluvčího Povodí Vltavy Huga Roldána vycházeli zástupci Povodí Vltavy při zpracování návrhu změny manipulačního řádu ze samostatně zpracovaného vodohospodářského řešení soustavy nádrží. „Mimo návrhu na změnu manipulačního řádu byla zpracována i komplexní studie ČVUT o možnostech posílení ochranné funkce Vltavské kaskády a o vlivu těchto změn na ostatní platné funkce této soustavy nádrží. Námi navržená změna manipulačního řádu spočívající ve zvýšení retenčního prostoru nádrže Orlík o 31 milionů kubických metrů je taková, kdy nemá ještě zásadně negativní  vliv na ostatní funkce Vltavské kaskády. Toto rozhodnutí potvrdila i výše uvedená studie, jak konstatuje její zpracovatel, kdy všechny ostatní varianty dalšího navýšení retenčního prostoru orlické nádrže již znamenají velký zásah do dalších platných účelů Vltavské kaskády," vysvětlil Hugo Roldán.

Studie o strategickém řízení Vltavské kaskády, která je zveřejněná na webu www.pvl.cz od června letošního roku (viz odkaz http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/studie-cvut-vltavska-kaskada) podle jeho slov nepředpokládá žádné trvalé snížení orlické vodní nádrže bez veřejné debaty. „O případném zvýšení retenčního prostoru této vodní nádrže ve prospěch zvýšení její ochranné funkce před povodněmi, a tím i snížení její hladiny, nebo naopak o zachování stávajícího stavu, nerozhoduje státní podnik Povodí Vltavy jako správce toku. Toto rozhodnutí, pokud bude učiněno, musí být výsledkem kompromisu mezi obcemi ležícími nad a pod vodní nádrží Orlík, jehož dosažení musí vyústit z otevřené veřejné debaty, která nebude krátká. Případné rozhodnutí pak bude náležet exekutivě státu," upřesnil Hugo Roldán.

Změna v připravovaném manipulačním řádu, ke kterému se ještě budou moci starostové obcí z okolí přehrady vyjádřit, spočívá v kompromisním snížení hladiny. A to proto, že obce pod přehradou požadují její snížení daleko větší, než je ochotné Povodí Vltavy připustit. Přitom lidé kolem přehrady o trvalé snížení vodní plochy nestojí vůbec.

Lodě vyndal z vody jeřáb

Nízká hladina vody v Orlíku způsobila komplikace loďařům, kteří nemohli dostat plavidla na břeh na zazimování a údržbu. Přes 110 majitelů lodí a plavidel proto rádo využilo bezplatnou službu Povodí Vltavy a od minulého víkendu až do pátku 9. října si nechali transportovat lodě jeřábem 
z vody na souš.

Obce na dolním toku Vltavy chtějí retenční prostor v Orlíku zvýšit na dvojnásobek, s tím Povodí Vltavy nesouhlasí

Vývoj situace podrobně vysvětlil Hugo Roldán, tiskový mluvčí Povodí Vltavy: „Státní podnik Povodí Vltavy podal letos v březnu návrh na změnu manipulačního řádu vodního díla Orlík, která skutečně spočívala ve zvýšení retenčního prostoru o 31 milionů kubických metrů, tedy z 62 milionů kubických metrů na 93 milionů kubických metrů. Tento návrh posouvá možnost využití Vltavské kaskády k ochraně před povodněmi z ochrany na přibližně desetiletou povodeň k ochraně na přibližně dvacetiletou povodeň. Tuto změnu schválil příslušný vodoprávní úřad, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno, tak trochu paradoxně, odvolání obcí na dolním toku Vltavy – Kralupy nad Vltavou a dalšími obcemi především z okolí Kralup nad Vltavou, kterým by tato změna právě napomohla k vyšší ochraně před povodněmi.  Odvolání těchto obcí bylo překvapivé a paradoxní, neboť předložená změna manipulačního řádu vycházela jednak  ze závěrů projektu Vyhodnocení povodně v červnu roku 2013, jednak právě z požadavků těchto obcí. Jako důvody jejich odvolání jsou uváděny údajné technické nedostatky předloženého návrhu. Dalším  důvodem uváděným v odvolání  je dle tvrzení odvolatelů nedostatečná velikost navrženého retenčního prostoru, kdy požadují zvýšení retenčního prostoru až na 120 milionů kubických metrů. Vodoprávní řízení je ale vedeno pouze o předloženém návrhu změny manipulačního řádu, tedy o navýšení retenčního prostoru z 62 milionů kubických metrů  na 93 milionů kubických metrů. Tento návrh tedy buď bude, nebo  nebude schválen. V souvislosti s řízením o změně manipulačního řádu je tedy diskuze o variantách zcela bezpředmětná, protože ani být vedena nemůže. Odvolání bude řešit Ministerstvo zemědělství poté, co mu bude spis postoupen z Krajského úřadu Středočeského kraje."