Co s nalezenou výbušninou nebo jinak nebezpečnou látkou? Co může občan udělat, když najde opuštěného psa? Měl by se zachovat podle nové právní úpravy o ztrátách a nálezech v občanském zákoníku. Věcí, které lidé ztrácejí nebo naopak nalézají, není zrovna málo.

„Nejvíce nalezených věcí jsme zaznamenali loni, celkem 183. Od začátku letošního roku dosud jich je 75. Předpokládáme, že  nálezů bude celkově méně. Důvodem je přechod na novou právní úpravu. Ta se ale týká pouze věcí nalezených a ztracených. Nemůžeme již přijímat věci opuštěné, například psy, dříve to bylo možné," uvedla Petra Tauschová z odboru vnitřních věcí MÚ Písek.

Nejčastějším nálezem jsou klíče, doklady, jízdní kola, hodinky a brýle.  Zajímavé je také srovnání odevzdaných nálezů a jejich navrácení vlastníkům. Ze 183 nálezů za rok 2013 jich 42 bylo předáno zpět jejich vlastníkům. Letos  bylo ze 75 nálezů navráceno vlastníkům dvacet věcí.

Městský úřad, kam občan nalezenou věc odevzdá, ji zaeviduje  a podle  nového občanského zákoníku ji uchovává tři roky od vyhlášení na úřední desce. Živá zvířata  MÚ eviduje teprve od letošního roku kvůli nové právní úpravě, avšak pouze papírově.

„Když zvíře nemá  vlastníka a nálezce má zájem si zvíře ponechat, nabývá k němu vlastnické právo po dvou měsících od vyhlášení na úřední desce. Pokud zvíře nechce, město ho svěří prostřednictvím městské policie provozovatelům útulků. V našem případě do psího útulku ve Strakonicích a do Zvířecího azylu Sirius v Záhoří," dodala Petra Tauschová.


Smůlu má nálezce u výbušnin  a jinak nebezpečných látek. Ty město do evidence nepřijímá.  Městská policie nebo Policie ČR  povolá například Pyrotechnickou službu nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Z evidence na Městském úřadu Písek:
2O11 -  140 nalezených věcí
2012 - 147
2013 - 183
2014 - zatím 75