Vzhledem k rozlehlosti svého území obec za jednu z priorit pokládá úpravy a rekonstrukce komunikací postupně do všech lokalit včetně nové zástavby. „V loňském roce jsme dokončili rekonstrukci komunikace k řadovým domkům. Vzniklo tady i několik parkovacích stání, celkově šlo o investici za půldruhého milionu korun," informoval Tomáš Korejs, starosta obce Čížová.

Obyvatelé osady Zlivice, která je součástí obce, velmi ocenili, že se vybudoval chodník v nepřehledné zatáčce u silnice, kudy projde hodně lidí a zejména školáků na autobusovou zastávku. „Nebezpečí, že tady auto srazí chodce, bylo veliké. Synové tudy chodili do školy a školky, a tak jsme s manželkou rádi, že se to vyřešilo," konstatoval Miloslav Kolář, jehož rodina bydlí ve Zlivicích. Vlastní úpravě předcházela jednání s vlastníky pozemků. Ti souhlasili, i když postup akce pozorně sledovali.

Zejména starší obyvatelé osad, kteří nemají přístup k internetu, si pochvalují bezdrátový rozhlas. „Je to způsob, jak lidi rychle informovat například při havárii vody nebo výpadku elektřiny," říká starosta Tomáš Korejs.

Právě skutečnost, že ve vesnici je stále více dětí a mladých lidí, vede obec a TJ Sokol Čížová ke zlepšování podmínek pro sport a volnočasové aktivity. Areál u železniční trati slouží nejen diviznímu fotbalovému mužstvu a dalším sportům, ale také různým akcím pořádaných především dobrovolnými hasiči z Čížové a Zlivic. „V obci se nám nejvíce líbí hřiště," shodují se jedenáctiletý Tomáš Banci ze Zlivic a stejně starý Adam Vaněk z Čížové.

Otázku, co s dětmi, ještě před dvěma lety řešili v osadě Topělec, kde se počet obyvatel více než zdvojnásobil. Řešení se našlo. Čížovští zastupitelé uvolnili z rozpočtu 250 tisíc korun. Obec nakoupila herní sestavu a zajistila vybudování dopadových ploch. Potom se sešlo několik topěleckých tatínků a společně se zaměstnanci obce hřiště postavili.

Využití zámku

Před dvěma lety obec koupila do svého vlastnictví zámek. Postupně ho ve spolupráci s památkáři rekonstruuje. Hotová je fasáda na zámecké kapli, nyní se upravuje její interiér a v plánu je oprava fasády na vlastní budově zámku. „V rozpočtu máme na zámek pro letošní rok 600 tisíc korun. Za důležité považujeme ve shodě s památkářem Jiřím Hladkým restaurování portálu, který je zřejmě nejcennějším prvkem v zámeckém objektu," upřesnil Tomáš Korejs.

Letos by zastupitelé měli přijmout několik zásadních rozhodnutí. První se týká právě dalšího využití zámku. Obec zatím sonduje názory občanů a jednou z možností jsou byty, které by obec pronajímala. Mezi návrhy jsou dále například seniorský dům nebo muzeum. „V žádném případě nechceme přijmout ukvapené rozhodnutí. Vezme v potaz názory občanů a odborníků," zdůraznil Tomáš Korejs.


Další rozhodnutí se týká likvidace odpadních vod. „Zastupitelé budou zvažovat, zda se napojit na kanalizační přivaděč na čističku odpadních vod v Písku, nebo vybudovat čističku vlastní," informoval čížovský starosta.

Obec připravuje rovněž výstavbu velkého sběrného dvora. Pozemky jsou již vykoupené a nyní se chystá žádost o dotaci.

Kultura

Zcela zaplněný je kulturní kalendář nejen obce, ale i většiny osad. Místní lidé vycházejí z toho, že kulturu nemůže dělat jen obec a pořádání jednotlivých akcí je tak záležitostí především dobrovolných hasičů a různých spolků.

Například SDH Čížová je pořadatelem populárního Běhochodu, zlivičtí hasiči v čele s Petrem Kropáčkem zase připravují Hod vánočním stromkem, masopust a drakiádu. Stále aktivnější je neformální spolek Borečnická chasa. „V našem programu jsou například večery se sousedy, triatlon a nohejbalový turnaj," uvedla Jarmila Kácová ze spolku Borečnická chasa. Obecní úřad je pořadatelem Kulturního léta ve Špejcharu.

Obec kulturu podporuje především finančními příspěvky a technickým zabezpečením.