Některé z mincí totiž byly vystaveny v muzeu  v Písku vůbec poprvé a na dlouho naposledy.

Podle Jana Adámka, který se v muzeu o všechny mince stará, je těžké říci, jaká z nich je nejvýznamnější.

„Významnost je v této souvislosti poněkud sporným pojmem. Žádná z vystavovaných mincí není numismatickým unikátem. Zajímavé jsou spíše osobou někdejšího majitele, protože máme část numismatické sbírka Augusta Sedláčka, další okolností nálezu v parkánu hradu Orlíka či velkorysostí dárkyně Marie Krátké,“ uvedl pro Písecký deník Jan Adámek.

Prácheňské muzeum představilo celý svůj zlatý poklad, který není příliš rozsáhlý. „Vystaveny byly veškeré naše zlaté mince, kterých je toho času dvacet šest,“ vysvětlil Adámek. Muzejníci chtěli výstavou hlavně upozornit na platidla ze své sbírky.

„Primárním důvodem výstavy bylo představit veřejnosti nově vydanou pamětní minci s motivem píseckého Kamenného mostu a znovu připomenout dar zlatých mincí z loňského roku od Marie Krátké. Ten se nám podařilo mezitím ještě poněkud rozhojnit. Nakonec jsme se rozhodli využít této příležitosti k vystavení všech našich zlatých ražeb,“ potvrdil Jan Adámek.

Komu se zlaté mince líbily, bude v příštích letech muset jet jinam, Prácheňské muzeum srovnatelnou výstavu totiž v nejbližších letech neplánuje.

Na výstavě ležely mince pod sklem, jinak ale na rozdíl od obrazů žádnou zvláštní péči nepotřebují. „Všechny zlaté mince jsou uloženy v trezoru.  Zlato totiž nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu proti vlivům okolního prostředí,“ doplnil Jan Adámek.

Tremissis císaře Fokase byl nalezen v okolí Krsic  a uherský dukát Zikmunda Lucemburského na Orlíku, původ ostatních není znám.