Velká část čtvrtečního jednání píseckých zastupitelů se týkala připravované změny číslo dva územního plánu. Cílem několika požadavků byla výstavba rodinných domů. Ne všechny pozemky však zastupitelé vidí jako vhodné pro stavební parcely.

Například v lokalitě za hřebčincem se jedná o opakovaný podnět. V minulosti chtěl majitel pozemků na louce nad rodinnými domy vybudovat dalších dvanáct. S tím město nesouhlasilo, a tak nyní snížil požadavek na devět parcel. „Připravili jsme kompromisní návrh, a sice povolit zde maximálně pět rodinných domů,“ konstatovala místostarostka Písku Petra Trambová.

Proti se postavil zastupitel Josef Soumar: „Pět domů nevyřeší situaci s nedostatkem parcel. Navíc nesouhlasím s dalším obestavováním kulturní památky.“ Názor místních tlumočil zastupitel Martin Brož, který v lokalitě bydlí. Další domy tu nechtějí. Naopak Rudolf Tyll upozornil, že je třeba rozšiřovat možnosti bydlení v Písku. „Všichni jsme to slibovali, ale zatím jsme toho v tomto směru moc neudělali,“ podotkl. Návrh na změnu územního plánu pro stavbu pěti domů prošel.

Další požadavky se týkaly například Semic, Smrkovic či Hradiště.

Se záměrem vybudovat bytový dům přišel majitel rohového pozemku u kruhového objezdu v Pražské ulici, kde nyní stojí autoservis. Územní plán v současné době stavbu vícepodlažního obytného domu nepovoluje. Zastupitelé dali požadavku zelenou.

Návrhy předložil úřad územního plánování, ale o pořízení změny územního plánu rozhoduje výhradně zastupitelstvo. Jím odsouhlasené návrhy budou nyní zahrnuty k prověření do návrhu zadání změny č. 2.

Územní plán je v Písku platný od prosince 2015, od října 2018 je účinná změna č. 1.

Návrhy, které byly nyní předloženy zastupitelstvu, shromažďoval úřad územního plánování v průběhu celého letošního roku.

O dalších navrhovaných změnách územního plánu budeme informovat v příštích dnech.