Druhé největší sídliště města, kde žije více než 3500 obyvatel, by se v budoucnu ještě mělo rozšířit. Jak a kterým směrem, o tom hovoří studie, kterou ve dvou variantách na veřejném projednávání představil její autor architekt Zdeněk Urbanec. První varianta řeší toto území v souladu s územním plánem. Počítá s bydlením v rodinných i bytových domech, s nebytovou zástavbou a náměstím jako centrem lokality.

Přítomným občanům i zástupcům města se více zamlouvala druhá varianta. Zpracovatelé studie se snaží využít vlastností terénu. „Navrhujeme tady centrální promenádní park s vodotečí a retenčními nádržemi. V každém případě by se zde zklidnila doprava.,“ vysvětlil architekt Zdeněk Urbanec.

Lidé, kteří v této lokalitě bydlí, se však obávají, že doprava naopak naroste a kolem jejich domů bude více hluku i prachu.
Architekt Urbanec je však ujistil, že studie počítá s důsledným oddělením dopravy v současné a budoucí části sídliště Jih. Občané se nemusí obávat ani o úbytek zeleně, která bude pokrývat 40 procent území.

Studie řeší lokalitu o velikosti zhruba 22 hektarů mezi stávajícím sídlištěm Jih, železniční tratí, obchodní zónou u hřebčince, komunikací I/20 a silnicí na Smrkovice. Součástí studie je i rozšíření parkovacích ploch o 160 míst.

„Myslíme si, že parkovacích míst je dost. Úplně využité není parkoviště na bývalém hřišti, kde chybí osvětlení,“ uvedl za občany Vladimír Soukup.

Jiného názoru je dopravní inženýr Policie ČR Stanislav Grech: „Už teď lidé parkují, kde se dá, a situace se ještě zhorší, až Lidl dá na své parkoviště závoru.“

Podle údajů města na Jihu chybí 500 parkovacích míst. „Záměr na 160 nových míst byl projednán s veřejností. Zaznělo zde i více zajímavých podnětů, kterými se zpracovatel studie bude dále zabývat,“ uvedl místostarosta Písku Josef Knot.