Také se v Písku objevily liliové louky s letničkami, nově byla koncipována výsadba letničkových záhonů na travnatých plochách před úřadem práce a stejně jako v předchozích letech se při sečení travnatých ploch provádělo mozaikové sečení.

Ve větší míře také rozkvetla předloni založená květinová louka kolem nového chodníku od OBI na Hradiště. Úplnou proměnou prošly vrbové herní prvky na Jiráskově nábřeží, kdy ty staré, proschlé a dosluhující nahradily nové. Také před dvěma lety založené trvalkové záhony v Budovcově a Čapkově ulici rozkvetly do plné krásy. A stejně jako v minulých letech, ovšem letos v rekordním množství, jsme vysazovali nové stromy.

KVĚTINOVÉ ZÁVĚSY A PYRAMIDY

Letošní novinkou bylo osazení stožárů veřejného osvětlení květinovými závěsy. 26 závěsů, pyramidy před radnicí i koryto u Kamenného mostu byly koncipovány ve stejném druhovém i barevném složení rostlin. V jarních měsících dominovaly především surfínie a postupem času převzaly iniciativu povijnice batátové a okrasné trávy.

LILIOVÉ LOUKY S LETNIČKAMI

V parku na Mírovém náměstí a pod Sladovnou se v dubnu vysadily záhony lilií s dosevem letniček. V srpnu pak plně rozkvetly a staly se tak dalším velmi zajímavým aspektem písecké městské zeleně. Vzhledem k tomu, že se jedná o výsadbu cibulí do travnatých ploch, můžeme se na lilie těšit i v následujících letech.

OBMĚNA LETNIČKOVÝCH ZÁHONŮ

Před úřadem práce se zvětšily letničkové záhony a výrazně se změnilo také jejich druhové složení. V průběhu léta zde byly k vidění artyčoky, mangoldy, kadeřávek či okrasné kapusty.

MOZAIKOVÉ SEČENÍ TRAVNATÝCH PLOCH

Stejně tak jako v předchozích letech se na vybraných plochách veřejné zeleně provádělo mozaikové sečení. I přes suché období především v letních měsících se podařily travnaté plochy udržet ve velmi svěžím stavu, dokonce na některých z nich rozkvetly rostliny, které se především v intravilánech města příliš nevyskytují.

KVĚTNATÁ LOUKA

Předloni byla výsevem založena květnatá louka lemující nově vybudovaný chodník mezi nákupní zónou a Hradištěm. Díky příznivým klimatickým podmínkám v jarních měsících parádně rozkvetla a stala se tak útočištěm i úkrytem motýlů, včelám a dalšímu hmyzu.

OBMĚNA VRBOVÝCH HERNÍCH PRVKŮ

Na Jiráskově nábřeží, kde se nachází jediné zcela přírodní dětské hřiště s vrbovými herními prvky, byla provedena rekonstrukce vrbových konstrukcí. Staré, proschlé vrbové prvky nahradily zcela nové.

TRVALKOVÉ ZÁHONY

Trvalkové záhony v Budovcově i v Čapkově ulici se letos již zcela zaplnily a rozkvetly do plné krásy.

VÝSADBY STROMŮ

Ve spolupráci s odborem životního prostředí byla vytipována místa a lokality pro výsadbu nových stromů. Sázelo se v celém intravilánu i extravilánu města. Celkem bylo v letošní sezoně vysazeno rekordních 215 nových stromů různých druhů.

PŘIPRAVUJEME NA DALŠÍ SEZONU

V příští sezoně bude květinová výzdoba v Písku ještě bohatší. Připraveno je již devět nových květinových pyramid, které by se měly objevit ve větší míře na Velkém náměstí, v ulicích Heydukova a Nádražní. Na Velkém náměstí jsme na podzim odstranili valouny od všech stromů, kam jsme posléze vysadili tulipány. Ty budou spolu s violami tvořit jarní květinové variace na píseckém náměstí.

V ulici Nádražní, v blízkosti autobusové zastávky se nacházel záhon skalníků a jalovců, který jsme na začátku podzimu zcela obměnili. Byly zde vysázeny tulipány, macešky, okrasné kapusty a pomněnky. V průběhu sezony je vystřídají letničky, jejichž druhové složení by mělo být podobné tomu, které bylo letos k vidění na záhonech před úřadem práce. Pokud se podaří zajistit dostatek financí, rádi bychom ještě zrealizovali další výsadbu liliové louky s letničkami. Tentokrát na travnaté ploše na Bakalářích v blízkosti tržnice.

Lenka Gareisová, Městské služby Písek