Podle faráře Františka Hemaly mají na to přislíbenou dotaci ve výši 700 tisíc korun. Práce by měly začít zřejmě až v červnu. Náklady na celou fasádu jsou 1,5 milionu korun, proto by měli letos udělat jen polovinu a příští rok druhou. Později chtějí pokračovat v interiéru. Na účtu veřejné sbírky na opravu kostela je v současné době 850 tisíc korun.