Téma tohoto pobytu znělo Mezi piráty. Celý týden byl propletený pirátským tématem. Veškeré vyrábění a různé hry byly směřovány do námořnického, pirátského a mořského světa, aby děti získaly nové dovednosti a povědomí o životě na moři.

Program byl opravdu bohatý a o zábavu nebyla nouze. Po rozluštění první šifry, kdy bylo nutné prokázat znalost v poznávání písmen, jsme společně našli skrýše s pirátskými šátky, které jsme si ozdobili. Každý se tedy po dobu tábora stal pirátem. Tím pádem každý také musel prokázat jisté dovednosti. Procvičili jsme tak společně pádlování v bazénu, uzlování, chytání papírových rybiček, nacvičili jsme společně pirátský tanec a několik námořnických písní. Během tábora jsme si povídali o životě námořníků a pirátů a o všem možném, co je s mořem spojené. Na konci každého dne rozdával námořník pirátské zlaťáky za splněné úkoly. Za ně si pak děti mohly v přichystaném tržišti nakoupit, co se jim zlíbilo.

V průběhu na děti čekalo několik dalších šifer a každá je zavedla na nějaké místo nebo jim vysvětlila další úkol. Děti si uvědomily, že mají možnost najít a získat cosi cenného. Začala tedy honba za pokladem.

V rámci tvoření měly děti mnoho aktivit, kdy si například vyrobily mapu ostrova, společnou pirátskou vlajku, savem ozdobily tričko, vytvořily obrázek sypáním písku na papír, vyrobily si z papíru mořskou rybu, malého piráta, barevného papouška, parník, chrastítko ke zpěvu a tanci a mnoho dalšího.

Kromě vyrábění na děti čekalo množství venkovních her a aktivit, kdy měli dostatek pohybu. Každá aktivita byla přizpůsobena vozíčkářům a účastníků s omezeným pohybem tak, aby si nepřipadali mimo dění.

Celým táborem děti provázelo několik ostřílených a neústupných pirátů, kteří se čas od času z ničeho nic zjevili a sehráním scénky děti vtáhli do děje, ze kterého někteří účastníci vystoupili až na samotném konci pobytu. Velkou odměnou pro všechny piráty bylo získání truhly s pokladem, kterou si zasloužili a rovným dílem rozdělili. Na závěr pobytu jsme si opekli u ohně buřty, zazpívali při kytaře, děti obdržely Pirátský certifikát a sladkosti.

Celý týden jsme si moc užili a velké poděkování patří našim dobrovolným asistentům a dobrovolnickému centru Bonum, bez kterých by tábor nebyl možný. Martine, Adélo, Adino, Jano, Markéto a Maruško, děkujeme moc!

Vladimír Tomášek