V zahradě u soutoku řeky Otavy s Mehelnickým potokem hospodaří rodina Tumpachových již několik generací. Každá musela svést boj s vodou z Mehelnického potoka, který často vystoupí z břehů a na dolním toku zaplaví vše, co mu stojí v cestě.

Největší škody napáchal potok při ničivé povodni před dvanácti lety. Tehdy měli Tumpachovi zaplavenou nejen celou zahradu, ale v domě sahala voda až do prvního patra. Ani v těchto kritických chvílích nikoho z rodiny nenapadlo, že by se měli odstěhovat jinam.

„I když nás voda vytopila už mnohokrát, rozhodně se nechystáme odejít. Stejně jako naši předkové musíme bojovat," zdůrazňuje Hana Tumpachová a rodina s ní souhlasí.

Loňská velká voda se s tou v roce 2012 nedá srovnat, přesto i ona si vybrala svou daň v podobě zničené úrody a značných finančních ztrát. Dokonce i do domu se vypravila a dostala se do výšky třiceti centimetrů.

V minulém týdnu Mehelnický potok opět strašil, ale zůstal ve svém korytě. Tumpachovi si mohli oddechnout.

Více podrobností k povodni, která právě před rokem postihla Písecko, najdete v pondělním vydání Píseckého deníku.