Oblíbeným místem pro turistiku a relaxaci nejen místních, ale i návštěvníků města. Nabízejí spoustu turistických tras a stezek pro cyklisty. O to, aby byly Písecké hory stále krásné, se starají pracovníci společnosti Lesy města Písku už 26 let. O tom, co péče o tuto lokalitu znamená, jsme si povídali s jednatelem společnosti Václavem Zámečníkem.

Písecké hory jsou krásnou vizitkou města. Co vše pro to musíte dělat?
Jsme Lesy města Písku, takže rekreační funkce lesa nabývá na významu tím, že je les v blízkosti města. V posledních letech svádíme boj s kůrovcem, proto se snažíme co nejdříve obnovovat vzniklé holiny po nutné těžbě napadených stromů. Udržujeme cesty, pěšinky, ale všechno nás to stojí peníze.
Naším hlavním zdrojem příjmu je dřevo, a pokud z něj nebudeme mít nějaký rozumný příjem, tak všechny tyto činnosti, na které jsou lidé zvyklí, budeme muset omezovat. V posledních letech cena za dřevo stále klesá a výrobní náklady stoupají, takže nám z jeho prodeje zbývá jen málo zisku.

Omezujete návštěvníkům při těžbě dřeva pohyb v lese?
Když se těží stromy okolo cest, kde se pohybují lidé nebo dopravní prostředky, umisťujeme na začátek a konec úseku cedulky se zákazem vstupu s tím, že je tam těžba dřeva, aby lidé věděli, že se dostávají do prostoru, kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Většina lidí to respektuje, ale občas si někdo myslí, že by ho v lese neměl nikdo omezovat. Tím, že se někdo chová nezodpovědně, neohrožuje jen sebe, ale i naše zaměstnance.
Nejvíce navštěvovaný je úsek od závory ke studánce. Tam se snažíme aktivity omezit na minimum. Ale jsou tu desítky kilometrů cyklotras a turistických stezek. Proto nemůžeme celý les kvůli těžbě dřeva najednou zavřít a dát tam cedulku se zákazem vstupu.

Do lesa chodí i hodně pejskařů. Jsou s nimi problémy?
Zatím tu s nimi problémy nemáme. Netrváme na tom, aby měli pejsky na vodítku. Většina pejskařů je slušných a když pejsky nemají uvázané, většinou jsou tak poslušní, že jim jdou kolem nohy, nebo na zavolání přijdou.

Ne všichni turisté jsou šetrní k přírodě. Jak to vnímáte vy?
Situace se v posledních letech moc nezlepšila. Je to o lidech. Někdo si uvědomuje, že se jde do lesa zrekreovat a nelíbí se mu nepořádek, tak ho sám nedělá. Někdo je zvyklý žít doma v nepořádku, tak klidně odhodí obal od toho, co sní. Nepochopitelné je, když podle oblečení bohatá rodina přijede autem k lesu a nechá tam pytle s odpadem z kuchyně.

Pořádáte na úklid lesa také brigády?
Jsme zapojení do dobrovolných činností, jako je například Ukliďme Česko. Při nich spolupracujeme většinou se školáky a místními organizacemi. Uklízí se po dohodě většinou kolem řeky, na Americe a na Hradišti.

Od tohoto roku máte na starost i rybníky na Americe…
Tyto rybníky jsou ve vlastnictví města, které je dříve pronajímalo sportovním rybářům. Ti si v nich chovali rybí násadu, kterou pak dávali do řeky. Nedostatek vody v krajině způsobil, že bylo loni v rybnících málo vody a její kvalita byla zhoršená. Proto se vedení města rozhodlo upřednostnit rekreační využití rybníků. Nájemní smlouvu rybářům vypovědělo a rybníky dalo do péče Lesů města Písku s hlavním cílem udržet v nich co nejvíce vody. Je to proto, aby tu v zimě mohli lidé bruslit a v létě se vykoupat. Naši pracovníci už tam vyřezávají náletové dřeviny a to, co brání tomu, aby byla hladina otevřená, aby k ní mohl vítr a udržel vodu čistou. Připravuje se i studie využitelnosti této lokality.