Lesy města Písku požádaly o snížení nájemného zhruba na polovinu. Za letošní rok tedy městu zaplatí 3,2 milionu korun místo původních šesti milionů. Důvodem je problematické období způsobené kůrovcovou kalamitou či suchem, které se negativně odráží na hospodaření organizace.

Rada města požadavek lesů schválila. „Výkupní ceny dřeva jsou dnes někdy i nižší než náklady. Zároveň je třeba investovat do výsadby nových stromů. Pokud chceme, aby to lesy ustály a udržely provoz, musíme v tomto směru vypomoct,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová.

Podle starostky Písku Evy Vanžurové býval zisk z lesů města podstatně větší. „Nájem byl i třikrát vyšší, což byl značný příjem pro městskou kasu. Nedá se ale nic dělat, pořád jsou lesy kolem Písku velkým bohatstvím městaa musíme je chránit,“ řekla starostka.

Výrobní náklady na kubík dřeva se pohybují kolem 400 korun. „Jsme nuceni prodávat i za tři sta korun, protože se dřeva potřebujeme zbavit. Cenu určuje odběratel, tak to bylo vždycky,“ poznamenal jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník. Snížení nájmu si cení jako vstřícného kroku ze strany města, nicméně v devadesátimilionovém rozpočtu je to malé procento. Největším výdajem jsou peníze za služby firmám, které v lesích dřevo těží.

Lesy města Písku platí městu nájem za pozemky včetně cest i budov, které užívají. Nájemné je pro letošní rok snížené na 3,2 milionu.

Společnost má kolem 65 zaměstnanců, z čehož je 16 techniků.