Obyvatelé Písku však nový hřbitov přijímali s nedůvěrou a stále dávali přednost starému hřbitovu, kde se pohřbívalo až do roku 1949. Prvním pohřbeným na lesním hřbitově byl tak cizí trhovec Bohumil Rangl, kterého zde pochovali v dubnu 1934.

Rozloha hřbitova je zhruba dvanáct hektarů s kapacitou 3813 hrobových míst. Dnes je zhruba 2300 míst obsazených. Areál je rozdělen do deseti oddělení. V devíti z nich lze ukládat těla i urny, jedno je určeno pouze pro ukládání uren. „Další částí hřbitova je urnový háj, který se skládá ze třech oddělení. Ve dvou z nich jsou urnová místa, ve třetím jsou místa pomníková. Součástí urnového háje je rozptylová, vsypová louka a dva bloky kolumbária. Na rozptylové loučce probíhá rozptyl popela tělesných ostatků vždy individuálně od jara do podzimu, dle počasí. U rozptylové loučky není dovoleno zapalovat svíčky a mimo čerstvých květin zde nelze pokládat žádnou jinou výzdobu," popsala Lenka Gareisová, mluvčí Městských služeb Písek, které písecký lesní hřbitov spravují již od roku 1981.

Městské služby a jejich předchůdce technické služby vykonávají správu lesního hřbitova již od roku 1981. 
„O provoz se stará několik zaměstnanců, kteří mají na starost veškerou činnost od zajišťování obřadů až po údržbu veškerých prostor hřbitova. 
V zimních měsících zajišťují především zimní údržbu a úklid lesního porostu. Od jara do zimy pak především údržbu zeleně," doplnila Lenka Gareisová.

K zalévání květin kolem hrobů slouží devět kašen, které jsou vždy naplněny vodou. Městské služby pravidelně uklízejí a udržují hrobová místa několika významných píseckých osobností.