Pro mnohé milevské školáky bylo pondělí nevšedním dnem. Odbor životního prostředí městského úřadu pro ně v parku Bažantnice u kláštera připravil program věnovaný myslivosti a přírodě. Děti poznávaly stopy lesních zvířat a větvičky stromů nebo měly možnost zastřílet si ze vzduchovky.

„Zatím tu byla skupina kluků, skoro všichni se trefili. Mají perfektní mušku. Je vidět, že mají natrénováno  z počítačových her," chválil pracovník Lesů  ČR Kamil Bjaček.

Právě střílení ze vzduchovky bylo jedním z pěti stanovišť. Zde měli školáci za úkol trefit se do dřevěných špalíčků. „Když ho zasáhnou, tak spadne. Alespoň děti vědí, že se trefily," dodal.

Jedním z úspěšných střelců byl i Matěj Mácha. „Žádné problémy jsem neměl. Nijak jsem na to netrénoval, ze vzduchovky jsem totiž ještě nikdy nestřílel," vysvětlil Matěj Mácha ze 4.B 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko a vyrazil plnit další úkoly – skákat v pytli a házet míčky na cíl.
Dalším ze stanovišť bylo i poznávání větviček stromů. Velmi dobře si tu vedla Lucie Táborová. „Nepoznala jsem jen jeřáb, jinak jsem věděla všechno. Učili jsme se to v přírodovědě," vysvětluje Lucie Táborová, také žákyně čtvrté třídy první základní školy.

Podle pracovníka Lesů ČR Pavla Kulveita děti poznávat stromy zvládají. „Je vidět, že některé mají tatínky či dědečky lesáky nebo myslivce, tam je znalost téměř perfektní. Také jsem tu  měl kluka, který poznal úplně všechno. Teprve s programem začínáme, ale znalost je velmi dobrá," hodnotil Pavel Kulveit.

Největší problém pro žáky představovalo určit listnáče – buk, dub či javor. „Jehličnany  vesměs poznávají. Úroveň je celkově velmi dobrá," dodal pracovník Lesů ČR Pavel Kulveit.

Oslovené školáky program zaujal. „Úkoly jsou zajímavé. Už jsem střílel ze vzduchovky, skákal jsem v pytli, házel jsem na cíl i jsem poznával stopy zvířat. Moc mi nešlo házení míčků na cíl,"  vyjmenoval  žák čtvrté třídy Dominik Bouček.

Školáci za každý splněný úkol dostali samolepku do kartičky. Každý  si také vyrobil medaili ze dřeva, kterou si na pile sám uřízl.

Vzdělávací akci uspořádal odbor životního prostředí   v rámci myslivecké výstavy trofejí. Ta byla v Latinské škole v areálu kláštera k vidění do pondělí.