Město nebude mít v novém volebním období méně zastupitelů než současných jednadvacet, byť to navrhoval Lubomír Šrámek z TOP 09. Byl ale jediný, který změnu podpořil.

„Když jsem nad tím přemýšlel,  díval jsem se na účast. Myslím si, že kromě jednoho nebo dvou jednání nás tady nikdy nebylo jednadvacet. Když sleduji, jak schůzuje rada,  musím říci, že sedm členů je tam málokdy," řekl Lubomír Šrámek, podle kterého není kvalita rozhodování zastupitelstva v počtu členů, ale v tom, jak každý vystupuje a je schopný komunikovat.

Lubomír Šrámek navrhoval devatenáctičlenné zastupitelstvo a tím pádem pětičlennou radu.

„Pět členů na radu je málo," domnívá se Marie Polívková.

Zastupitel Jaroslav Peták se přikláněl k tomu současný stav ponechat. „Když si to logicky spočítáme podle počtu obyvatel, tak na deset tisíc lidí by vycházelo 25 členů, na devět tisíc 23 a na osm tisíc 21. Takže se zastávám toho, aby počet zůstal," počítal  Jaroslav Peták.

Ivana Stráská vysvětlení, proč zachovat současný stav, objasňovala na jiném příkladu. „Když se počet členů navyšoval, bylo to i proto, že čím méně členů je, tím jsou ve volbách zvýhodněny velké strany. Pokud chceme zastupitelstvo méně barevné, potom můžeme snížit počet. Druhým důvodem bylo to, co říkala Marie Polívková. Počet radních bývá problémový. Jsou důležité body a jestliže je potom rada početně méně  zastoupená, hůře se rozhoduje," argumentovala Ivana Stráská, která dodala, že takové peníze zastupitel zase nestojí. „Myslím si, že obyvatelé by měli být v rozhodování zastoupeni co nejšíře," dodala Ivana Stráská.

Podobně hovoří i místostarosta Martin Třeštík. „Ač to někdy svádí k dojmu, že je lepší, když lidí rozhoduje méně. Já si myslím pravý opak. Pro snižování bych nebyl," řekl místostarosta Martin Třeštík, který dodal dva příměry.

„Nyní sestavujeme knihu k 830 letům města Milevska. Například v roce 1964 mělo v uvozovkách tehdejší zastupitelstvo zhruba pětačtyřicet členů a naše partnerské město ve Švýcarsku, které je stejně velké, má zastupitelstvo čtyřicetičlenné," uvedl příklady Martin Třeštík.

Zdeněk Hobzek z ODS řekl, že za klub budou chtít, aby zastupitelstvo zůstalo jednadvacetičlenné.  „Ač si všichni uvědomujeme, že to, co říkal Lubomír Šrámek, padá na naši hlavu. Ten, kdo tady chybí, je většinou náš člen," reagoval Zdeněk Hobzek na docházku Martina Kupce.
Ten je suverénně největším absentérem mezi zastupiteli (například v roce 2013 se konalo osm jednání a Martin Kupec chyběl pětkrát). I z posledního jednání  minulý týden se Martin Kupec omluvil.

Zachovat jednadvacetičlenné zastupitelstvo podpořili kromě Lubomíra Šrámka všichni přítomní zastupitelé.

Neuvolnění zastupitelé jsou odměňováni měsíčně, nezáleží tedy na účasti a počtu jednání. Pokud nejsou radní či ve výborech a komisích,dostávají odměnu čtyři stovky za měsíc.

Možnosti
5 radních a 15 zastupitelů
5 radních a 17 zastupitelů
5 radních a 19 zastupitelů
7 radních a 21 zastupitelů
7 radních a 23 zastupitelů
7 radních a 25 zastupitelů
Poznámka: Vytučněn je počet v tomto a příštím volebním období.