Nejprve navštívila studenty písecké obchodní akademie a poté Sladovnu, kde byla beseda určená pro veřejnost.

Lenka Bradáčová je známá mimo jiné dozorováním korupční kauzy Davida Ratha.

Na besedě hovořila o tom, co je veřejná žaloba, o připravované novele zákona o státním zastupitelství i o některých svých uzavřených případech, ale nevyhnula se ani osobnějším dotazům, které mířily například na její vztah k módě či k tomu, jakou byla studentkou.

ANKETA: Jak na vás Lenka Bradáčová při besedě zapůsobila?

Lucie Jakubovičová, 4.A
Lenka Bradáčová je neuvěřitelná osobnost. Od vrchní státní zástupkyně očekáváte vzdělanost, ale ona svými názory 
a vystupováním předčila všechna má očekávání. Beseda s ní je pro mě neocenitelnou zkušeností do budoucího života. Troufám si říct, že bude patřit k mým vzorům nejen jako žena, která si dokázala vydobýt respekt 
a uznání, ale i jako spravedlivý a poctivý člověk.

Jan Mašát, 4.A
Beseda 
s Lenkou Bradáčovou na mě udělala silný dojem, jsem rád, že jsem měl tu možnost zúčastnit se jí. Její vyprávění nebyla pouhá teorie, ale začlenila do něj i mnoho vlastních zkušeností a příhod ze svého života. Ukázala nám právo i z jiného úhlu pohledu. Potvrdilo se, že právní systém není jen shluk zákonů, ale že musíme dodržovat i určité morální zásady. Velice si cením toho, že jsem se s ní setkal.

Rozhovor s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou přineseme v Píseckém deníku v sobotu 24. října v rubrice Host Deníku.