Městské služby Písek nechaly zpracovat posouzení stavu mostní konstrukce, ze kterého vzešly dvě možnosti – opravit, nebo zbourat a postavit novou.

Písečtí radní se přiklonili k variantě první. „Měly by se zachovat pilíře a spodky lávky a vyměnila by se jen konstrukce,“ uvedl místostarosta Písku Jiří Hořánek. Odhadovaná cena je 15 milionů korun. V případě stavby nové lávky by se náklady vyšplhaly zhruba na 50 milionů.

V souvislosti s tím se nabízí, zda neopravit také nedaleký mostek v Ostrovní ulici, jehož stav je horší. „Když už bude lokalita uzavřená, bylo by dobré udělat to najednou,“ doplnil Jiří Hořánek. Rada souhlasila.

Letos se začne projektovat a příští rok by mohla následovat rozpočtová změna a oprava samotná. Zatím je odhad takový, že by se mohlo začít příští rok po sezoně, až nebude na lávce takový provoz.

Poslední oprava většího rozsahu se uskutečnila na mostní konstrukci přes Ostrov v roce 1992.
V roce 2002 lávka „ustála“ nápor velké vody.