Plynovod se z lávky přes řeku Otavu přesunul pod dno řeky a právě v pondělí byla osmdesát metrů dlouhá železná konstrukce lávky nesoucí dosud plynovodní potrubí demontovaná. Jeřáb ji dostal na břeh, aby ji mohli technici rozřezat a odvézt.

Více najdete v úterním Deníku.