Lávka přes Otavu je součástí hojně využívané turistické trasy vedoucí z Písku na Zvíkov. Původně byla v majetku společnosti E.ON. Ta ale přeložila plynové potrubí vedené po lávce pod dno řeky a neměla tak důvod ji dále provozovat.

Čtyřstrannou smlouvu o spolupráci při údržbě a spravování lávky schválilo zastupitelstvo Písku. „Město Písek bude hradit polovinu nákladů na povinné mostní prohlídky, druhou polovinu uhradí Jihočeský kraj. Obec Čížová bude zajišťovat běžnou údržbu kolem lávky a udržovat přístupové cesty na levém břehu Otavy a obec Vrcovice zajistí totéž na pravém břehu,“ upřesnila místostarostka Petra Trambová. Náklady na mostní prohlídky se budou ročně pohybovat v řádu tisíců korun.

Devadesátky České televize připomíná i orlické vraždy.
Jako v Devadesátkách. Na první sud z Orlíku má bývalý detektiv památku dodnes

Lávka v místě slouží od roku 1969, kdy nahradila přívoz. V letech 2017 a 2018 prošla generální rekonstrukcí, v následujících dvou letech E.ON pracoval na přeložení plynového potrubí pod dno řeky. Obce Vrcovice a Čížová i město Písek stály o zachování lávky, protože je v širokém okolí jedinou spojnicí mezi břehy. Navíc přes ni vede významná evropská turistická trasa Sedláčkova stezka a Naučná stezka Od Ptáčkovny k Caisům, dále žlutá turistická značka i oblíbené cyklotrasy.