Rada města Písku zrušila veřejnou zakázku na rozšíření naučné stezky Cesta drahokamů. Jedná se o vybudování lanového centra pro děti nedaleko chaty Živec, na které byla odhadnuta cena kolem dvou milionů korun.

Město ve výběrovém řízení obdrželo pět nabídek, z nichž nejnižší byla za 721 tisíc korun. „Cena je tak nízká, že se nám to nezdálo,“ podotkla starostka Písku Eva Vanžurová s tím, že ostatní nabídky byly kolem dvou milionů korun.

Odbor investic a rozvoje MÚ Písek ověřoval některé zakázky firmy a doporučil akci zrušit. Dalším důvodem je, že stavba by byla dokončena až koncem listopadu. „Zhruba půl roku přes zimní období, kdy nebude stavba využívána, přijde vniveč záruční lhůta za toto období,“ vyjádřil se odbor investic a rozvoje.

Třetím a zásadním důvodem je podle starostky možnost získání dotace. „Ministerstvo zemědělství pro příští rok vypíše dotační titul vhodný právě na tento záměr,“ zmínila Eva Vanžurová.

Město tedy vypíše veřejnou zakázku znovu na jaře příštího roku.