Po krátkém zahájení u školy, při kterém byli odměněni účastníci v nejlepších strašidelných kostýmech a rozdány reflexní vesty od společnosti SIKO, vyrazil průvod po trase sídliště – Hřbitovní ulice – náměstí – nový most – starý most – náměstí. Zde byl připraven stánek firmy Ráj uzenin, všechny děti a žáci z mirovické ZŠ a MŠ dostali občerstvení zdarma (výdaje hradí Spolek rodičů), ostatní účastníci měli možnost si občerstvení zakoupit. Mirovičtí hasiči udržovali po celý večer na náměstí oheň, který mnozí návštěvníci využili k opékání z domova přinesených uzenin. Žákovský parlament vyhlásil výsledky soutěže o nejkrásnější podomácku vyrobený lampion a odměňoval také děti, které se zapojily do plnění úkolů.

Chtěla bych všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé akce, poděkovat. Velmi si cením práce žákovského parlamentu v čele s paní učitelkou Alenou Šafránkovou, potěšila mě vstřícnost a ochota pana Hurtaly a všech přítomných hasičů, děkuji také paní Siblíkové a panu Dubskému, kteří zajistili občerstvení; v neposlední řadě patří díky městu Mirovice za organizační výpomoc a zapůjčení stolů a lavic. Jsme moc rádi, že se lampionového průvodu zúčastnilo tolik návštěvníků, doufáme, že byli spokojeni, a těšíme se na ně zase v příštím roce.

Autor. Jitka Šebková