Podle čtvrtečních rozborů vzorků vody, odebraných hygieniky ve čtyřech lokalitách neukázaly od minulého týdne prakticky žádné zlepšení. Vyplývá to z informací ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové.

U Podolska na Orlíku stále trvá zákaz koupání vyhlášený Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje již 23. června. „Voda u Podolska je stále nebezpečná ke koupání a neodpovídá hygienickým požadavkům, její kvalita se zde řadu týdnů vůbec nezlepšuje. V tomto týdnu zde byly velmi významně překročeny limitní hodnoty III. stupně pro ukazatele sinice a chlorofyl-a, a rovněž limitní hodnota ukazatele vodní květ. Rozbory potvrdily sníženou průhlednost. Upozorňujeme veřejnost, že zde při koupání a vodní rekreaci hrozí akutní poškození zdraví! 23. června byl proto v této lokalitě vyhlášen dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání, který nadále trvá,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Další problém na Orlíku

V další sledované lokalitě na Orlíku u autokempu Radava dostala voda na pětistupňové škále trojku. To značí zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.

U některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto hygienici po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je na Radavě překročena limitní hodnota pro sinice, chlorofyl-a, vodní květ a je zde snížená průhlednost.

Staňkovský s trojkou kvůli sinicím

Staňkovský rybník na Jindřichohradecku byl hodnocen rovněž stupněm tři. Dle aktuálního rozboru je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto hygienici po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je podle Kvetoslavy Kotrbové překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a. Trojku obdržela voda u Lipna nad Vltavou. Dle aktuálního rozboru je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a je zde snížená průhlednost.

Dle aktuálního rozboru je na pláži Lipno nad Vltavou překročena limitní hodnota ukazatele sinice, vodní květ, chlorofyl-a a snížená průhlednost. Takže také "trojka".