Bod týkající se zkvalitnění informací  poskytovaným lidem se totiž opět dostává na program  jednání.

„Zveřejňování výsledku veřejného hlasování včetně jmenovitého výčtu zastupitelů je plně v souladu se zákonem," zní návrh na usnesení, který připravil Miroslav Doubek (Svobodní).

Ten od posledního zasedání oslovil odborníky, kteří rozebírali, zda je zveřejnění v zápise, jak kdo hlasoval, protizákonné či nikoliv. V zastupitelstvu a na radnici panují rozpory.  Usnesení sice na prosincovém zasedání zastupitelé přijali s platností od 1. ledna, ale v zápise z prvního letošního jednání výsledky hlasování nebyly. Starosta Zdeněk Herout (ODS) a tajemník úřadu František Troják to  na březnovém jednání odůvodnili tím, že je to protizákonné.  Odvolávali se například na zákon o ochraně osobních údajů. Odborníci, které Doubek oslovil, mají jiný názor.

Kromě jmenovitého seznamu, jak který zastupitel hlasoval, Miroslav Doubek   znovu předkládá návrh, aby město uložilo na svých internetových stránkách zvukový záznam a videozáznam z jednání zastupitelstva po dobu minimálně tří měsíců. Ten zastupitelé loni v prosinci zamítli.

ANKETA

Je usnesení o zveřejňování výsledku veřejného hlasování včetně jmenovitého výčtu zastupitelů  v zápisu ze zasedání zastupitelstva v rozporu  s Ústavou či nějakým zákonem? Tuto otázku pokládal Miroslav Doubek odborníkům. Jejich odpovědi má Deník k dispozici:
Právní poradna pro zastupitele: Přijetí usnesení nejen že není v rozporu s právními předpisy, ale naopak je vzhledem k principům transparentnosti doporučováno.

Luboš Průša, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje a vystudovaný právník: Myslím, že postup úřadu v Milevsku je poměrně neobvyklý a není v souladu s požadavky na dobrou a transparentní veřejnou správu a je v zájmu všech milevských občanů a zastupitelů, aby byl urychleně pořízen systém umožňující záznam hlasování po jménech i zveřejňování těchto údajů.

Odbor legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje:  Obecně lze uvést, že zákon o obcích v současné době nepožaduje, aby bylo v zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce konkrétně uvedeno, jak hlasoval ten který člen zastupitelstva. Pokud je takový údaj v zápisu ze zasedání zastupitelstva obce uveden, jedná se o postup, který je postupem nad rámec platné právní úpravy, kterému však rovněž žádný právní předpis nebrání. Je tak jen na vůli a rozhodnutí zastupitelstva obce, zda takový údaj bude v zápisu ze zasedání uveden nebo nikoliv.

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra: . . . na daný případ dopadá výjimka ze zákonné ochrany osobních údajů, neboť není třeba souhlasu k poskytnutí osobních údajů o funkcionáři veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné činnosti.

Poznámka: Odpovědi jsou redakčně kráceny