Zúčastnilo se 12 soutěžících. Ferry Komárek, Květa Komárková, Radek Štván, Antonín Štván, Jana Fialová, Nina Fialová, Jarda Tříska, Eva Třísková, Míra Pojhar (Mlynář), Aleš Toman (Plukovník), Josef Koutník (Krkovička) a ,,registrovaný pár“ Jaromír Halíř a Sláva Zítek.

Třetí místo obsadili Radek Štván spolu s Ferrym Komárkem, druhé místo obsadila Eva Třísková a první místo získala Květa Komárková s roládou plněnou švestkami.

Hodnotící komise byla složena i mimo jiné z odborníků z moravských Žabčic.

Jako vždy vítěz obdržel putovní obraz s kvalitní plastikou a s právem vyhlásit téma na příští rok. A poslední dostal cenu útěchy, kterou daroval Radek Štván, a to domácí česnek.

Eva Třísková