Svazek obcí regionu Písecko připravuje další seminář na téma Jak se vede kronika. Uskuteční se 29. března od 12.30 v Latinské škole v areálu kláštera v Milevsku.

Kronikáři obcí, spolků i jiných organizací, zástupci obcí a další zájemci se na seminář, který je zdarma, mohou do 24. března hlásit na e-mailu sediva@sorp.cz nebo na telefonu 775 929 600. Lektorem bude učitel a historik Tomáš Hromádka, kronikář pražské městské části Velká Chuchle. „Účastníci semináře se seznámí s aktuální legislativou, s tím, jak a čím psát do kroniky, jak vést přílohu a součástí bude také diskuze nad zajímavostmi v místních kronikách," informovala Helena Šedivá ze Svazku obcí regionu Písecko.

Ještě před zahájením vzdělávací akce budou mít její účastníci příležitost prohlédnout si klášter premonstrátů v Milevsku.