V současné době musí Písečáci odevzdávat tento druh odpadu ve sběrných dvorech, kontejnery v ulicích města by tak měly být pohodlnější variantou. Jak zmínil starosta Písku Michal Čapek, novinka bude pro město navíc zdarma. Sběrné nádoby o objemu 240 litrů bezplatně zapůjčí společnost EKO-PF a zajistí také svoz odpadu i jeho likvidaci. Uzavření smlouvy o spolupráci s firmou schválila rada města na svém posledním jednání.

Rozšíření nabídky služeb v oblasti odpadového hospodářství kvituje radní Martin Brož, který má na starost životní prostředí. "Slibujeme si od toho, že se díky dostupnosti nádob na jedlé oleje a tuky sníží počet lidí, kteří budou tento odpad vylévat do kanalizace,“ konstatoval. Právě kvůli tomu, že tuky a jedlé oleje často končí v kanalizaci, dochází podle něj k postupnému zanášení potrubí, které je nutné čistit speciální technikou, a to je velmi nákladné.

Orel mořský se zotavuje v Makově.
Křídlo orla mořského zachránit nedokázali. Život dravce ano, léčí se v Makově

Oleje a tuky rostlinného původu by měli lidé do kontejnerů házet v plastové nádobě.

Město Písek věnuje už řadu let odpadovému hospodářství velkou pozornost a snaží se podporovat své obyvatele v třídění. Lidé mají ve městě k dispozici nejen nádoby na papír, plast a sklo, ale i na bioodpad, kovy a elektro. Díky tomu, že je občané hojně využívají, se Písek už několik let řadí mezi města s nejnižší produkcí směsného odpadu v České republice. "Na jednoho obyvatele tu připadá 143,9 kg směsného odpadu ročně," připomněla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová s tím, že se tak daří snižovat množství komunálního odpadu ukládaného na skládku.