Vycházkový okruh, který by začínal v areálu premonstrátského kláštera, Milevské zřejmě zajímá více než sportovně-kulturní centrum v Bažantnici. Na jeho úterní veřejnou prezentaci přišlo výrazně více lidí než na listopadové projednávání budoucího sportovně-kulturního centra.

Představu o vycházkovém okruhu, který bude měřit sedm a půl kilometru, v Galerii M prezentoval krajinářský architekt Jakub Chvojka. „Chceme tu spojit krajinu s člověkem, aby okruh zval lidi, a ti se sem rádi vraceli,"  řekl architekt a autor studie.

„Co je smyslem okruhu? Zvýšit turistický ruch?" ptal se jeden z přítomných. To ale podle místostarosty Martina Třeštíka není primární. „Hlavním cílem je, aby okruh sloužil obyvatelům města jako příjemná vycházka. Určitě není nevýznamný aspekt to, že může přitáhnout turisty," odpověděl  Martin Třeštík.

Na vycházkovém okruhu by měla vzniknout křížová cesta a chybět by tu neměla ani odpočívadla. To zajímalo dalšího obyvatele. „Starší lidi si budou potřebovat odpočinout," podotkl důchodce. Podle Chvojky je důležitou věcí, aby se lidé mohli zastavit. „Budou tu vyhlídková místa na dálková panoramata nebo hloubavá, kdy se budou moci více uzavřít do sebe," popsal krajinářský architekt.

Další obyvatelé upozornili na to, že  na několika místech budoucího okruhu jsou bažiny a močály.  „Jak je chcete zpevnit?" zajímali se.  „Okruh jsem celý procházel na jaře, což bylo výborné období, kdy jsem mohl rozeznat, kde jsou jaká místa podmáčená. Je pravda, že jsou tu úseky, které nelze překonat suchou nohou. Nevytváříme tu cyklopark nebo krosový park, ale v případě, že se bavíme o promenádách a pěších trasách, tak je možné vytvořit konstrukci povalového chodníku. Ale je potřeba trasu volit tak, abychom tato konstrukční opatření minimalizovali," vysvětlil Chvojka.

Další obyvatel připomněl, že nový okruh by z poloviny vedl po milevském vyhlídkovém okruhu, který je dobře značený. „Z mého pohledu nic nebrání spolupráci, značky jsem viděl. Je to možné propojit," podotkl architekt, podle kterého  podobná situace platí i pro myslivce, kteří tu mají svá území.

Základní verze okruhu bude měřit sedm a půl kilometru, podle studie tu budou odbočky, díky kterým bude možné si cestu zkrátit. Okruh bude podle slov místostarosty složen ze dvou základních částí – z velkého okruhu, na kterém budou ležet zastavení a někde kamenné objekty, podobné Milevští znají z parku Bažantnice. „Další částí je křížová cesta, která bude sloužit premonstrátům a celé farnosti. Vím od děkana Jakuba Berky, že mají úmysl trať použít, přestože tam není nic postaveno, o Velikonocích příští rok a na pomyslné křížové cestě odsloužit liturgie Velkého pátku," řekl místostarosta.

Jak na veřejném projednávání zdůraznil, výhodou vycházkového okruhu je to, že ho mohou budovat postupně, zastavení po zastavení.  Milevští uvažují o tom, že by mohli žádat o peníze z takzvaných norských fondů. „Z těchto peněz bychom možná dokázali vybavit velký okruh kamennými objekty," poznamenal Martin Třeštík.

Město na projektu spolupracuje s premonstráty, už proto, že jim patří většina pozemků. „Musíme si připravit vzájemný smluvní závazek, na něm už pracujeme. Samozřejmě do toho budeme chtít zatáhnout hráče jako rodinu Smrtovu z Vášáku, bez nich to taky nepůjde," řekl místostarosta, který zdůraznil, že jednání jsou nutná i v případě finální podoby křížové cesty. „Ta bude také předmětem významné dohody právě s premonstráty. Nabízí se několik možností: použít staré sochy a ty zrenovovat, ale společná představa, která trvá, je postavit liturgickou cestu na moderních objektech," popsal Martin Třeštík. „Ale to se vše bude ještě utvářet," dodal místostarosta.

Pro uskutečnění projektu budou nutné terénní zásahy, plán také počítá s vysázením nových stromů. O údržbu trasy se bude starat město.