Rada města se na svém červnovém zasedání zabývala několika podněty z letopisecké komise. Byl mezi nimi i návrh jednoho obyvatele Písku. „Navrhuji v areálu Lesního hřbitova instalovat kříž, který by završil pohled na schodiště, kterému Písečáci jsou zvyklí již několik desítek let říkat schody do nebe," uvedl ve svém podnětu Ladislav Marek.

Při jednáním rady se žádostí zabývala letopisecká komise. Její členové vyslechli informaci předsedy komise Jiřího Práška, ředitele Prácheňského muzea v Písku, o historii výstavby Lesního hřbitova i o záměrech autora projektu architekta Antonína Ausobského.
Instalaci kříže nad schodištěm komise nedoporučila. „Navrhuji vzít podnět na vědomí a instalaci kříže nedoporučit," řekla na jednání rady starostka Eva Vanžurová. Radní návrh podpořili.

Druhý podnět přišel až ze Švédska. Tady žije Milan Stössel, který požádal o finanční výpomoc při vybudování pamětní desky své babičky Kamily Stösselové na židovském hřbitově v Písku.

Kamila Stösselová byla důvěrnou přítelkyní Leoše Janáčka, za níž hudební skladatel do Písku občas jezdil a ona byla obecně uznávanou inspirací některých jeho děl. „Zemřela v roce 1935 a byla pochována na židovském hřbitově. Ten byl však v minulosti zdevastován a po jeho obnovení se však nepodařilo náhrobek Kamily Stösselové dohledat a není označeno ani místo jejího posledního odpočinku," informoval Jiří Prášek.

Letopisecká komise doporučila instalovat pamětní desku u židovského hřbitova. K tomuto názoru se přiklonili i radní, kteří uložili odboru investic a rozvoje MÚ zjistit stanovisko Židovské obce.