Dříve to bylo ročně až 8500 tun, nyní jen zhruba 4000 tun. Na obyvatele a rok připadá 135 až 140 kg komunálního odpadu, celostátní průměr je dvojnásobný.

Tyto a další výsledky byly oceněny v celostátní soutěži O křišťálovou popelnici vyhlašované společností EKO–KOM, kde v kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel skončil Písek druhý těsně za městem Litomyšl. „V soutěži bylo zejména oceněno nízké procento zbytkového odpadu. Když lidé více třídí, na skládku jde méně odpadu, a tím se snižují náklady na svoz a ukládání odpadu,“ zdůraznil Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek.

Podle jeho názoru jsou v Písku předpoklady, aby se množství tříděného odpadu ještě zvyšovalo. Ve městě je 180 sestav na tříděné odpady. Kromě toho mohou občané využít sběrné dvorya také 14 podzemních kontejnerů. „Jsou rozmístěny nejen v centru města, ale také například u Sv. Václava, u restaurace Olympie a u obchodního domu Racek,“ doplnil Miloslav Šatra. Nově bylo rozmístěno 15 kontejnerů na kovy a jejich počet by se měl do budoucna ještě zdvojnásobit.

Třídí se i bioodpad zatím do menších popelnic, z nichž některé budou nahrazeny kontejnery. Malé nádoby město pronajme občanům, kteří o ně mají stále větší zájem a dávají si je k rodinným domkům.
V celostátní soutěži, do které se přihlásilo 6123 obcí se kromě poměru směsného a tříděného odpadu hodnotí také hustota sběrné sítě nebo docházková vzdálenost. Lepší třídění odpadu se občanům vyplatí. Roční poplatek za nakládání s odpadem se v Písku snížil o 50 korun.