Obsáhlý dokument zahrnuje analýzu současného stavu kriminality v Milevsku a dosavadní aktivity v prevenci. Součástí návrhu se též vybudování kamerového systému, který by měl být realizován v několika etapách.

„Rada města jmenovala manažera prevence kriminality. Je jím strážník Václav Barda, který se už v minulosti této problematice věnoval a pořádal například besedy ve školách,“ uvedl včera místostarosta Michal Polanecký.