V Čechově ulici chodili prodejci

Písek – Asistent prevence kriminality oznámil, že 
v Čechově ulici se pohybují podomní prodejci, kteří nabízí služby nějaké pojišťovny. Na místo byla vyslána hlídka městské policie, která kontaktovala oznamovatele. Spolu s ním se na místě nacházel muž, který se měl výše uvedeného jednání dopouštět. Vzhledem k tomu, že tento muž nebyl schopen prokázat svou totožnost, byl převezen na Policii ČR, kde byla jeho totožnost zjištěna a ověřena. Muž z Českých Budějovic se při podání vysvětlení doznal, že nabízel služby zdravotní pojišťovny. Událost bude dořešena ve správním řízení na příslušném MÚ. 

Opilý muž spal na toaletě v parku

Písek – Na městskou policii bylo oznámeno, že na WC v Palackého sadech spí podnapilý muž. Hlídka na místě na jedné z toalet našla muže z Písku, který spal. Probudila ho a upozornila na nevhodné chování. Muž v podnapilém stavu se po chvilce probral 
a byl schopen z místa sám odejít. 

Choval se agresivně a napadl matku

Písek – Žena z Třídy Národní Svobody oznámila, že její syn se chová agresivně a napadá ji. Hlídka na místě kontaktovala oznamovatelku, která sdělila, že se ji snažil fyzicky napadnout. V tom se mu snažil zabránit její druhý syn. Toho však muž napadl, začal škrtit a křičel, že ho zabije. Pro podezření z trestného činu byla událost oznámena Policii ČR. Ta byla nucena proti muži použít donucovací prostředky, protože byl agresivní a napadal hlídku. Strážníci následně převezli syna oznamovatelky, který byl škrcen, na ošetření do nemocnice. 

Kradl v OBI a dostal pokutu

Písek – Drobnou krádež v marketu OBI řešili písečtí strážníci. Přestupcem byl muž z Písku, kterému udělili blokovou pokutu.