Lesní divadlo ve Staré cihelně v Křenovicích znovu ožije. Letos v srpnu to bude 95 let, co tu ochotníci sehráli první představení Jan Výrava. Dlouho lesní divadlo zarůstalo, letos ho Křenovičtí obnovili a slavnostně  otevřou tuto sobotu ve 14 hodin.

„Po slavnostním zahájení bude následovat představení dětí z ochotnických souborů Křenováček 14 a Braníček 13, kteří uvedou hru Utopený hastrman. Dále bude následovat představení divadelního spolku Prácheňská scéna, který předvede hru Lucerna aneb Boj o lípu," informovala kronikářka obce Olga Kolísková, jejíž  dědeček František Benda stál spolu s Josefem Makovičkou a Václavem  Chábkem u zrodu lesního divadla.

„Téměř všichni lidé z Křenovic se pak účastnili terénních úprav při stavbě divadla a vysazování stromů a keřů, díky nimž se vytvořil prostor jeviště, hlediště, orchestřiště a přístupových cest. V blízkosti lesního divadla byl tehdy také vybudován rybník," připomněla minulost Olga Kolísková.

V Křenovicích měli svůj ochotnický spolek, který založili podle pokladního deníku v roce 1911. Hrát začali později. Ochotnickou tradici tu udržovali desítky let, do roku 1954.  „Ve spolku se vystřídalo mnoho Křenováků – prababiček i pradědečků dnešní mladé generace," říká Olga Kolísková.

Letošní rok byl pro divadlo zásadní. Místní ho z iniciativy křenovického starosty Stanislava Bartoše obnovili. Pracovalo na tom na třicet místních dobrovolníků, kteří postavili nové lavice v hledišti, nové jeviště, kulisy, vybudovali přístupovou cestu a informační nástěnky.

Jak Olga Kolísková doplňuje, občerstvení v prostorách lesního divadla bude zajištěno. „Pro všechny příchozí bude přístupová cesta značena z Křenovic od hostince. V případě nepříznivého počasí by se akce konala na krytém parketu u obecní hospody v Křenovicích," dodává křenovická kronikářka.