Snaha Podolí I končí šťastně. Obec získá od sousedních Křenovic místní silnici v Horních Rastorech, osadě, která spadá pod Podolí I. Jeden metr čtvereční odkoupí za symbolickou korunu. Místní jsou spokojeni. Cesta, která je ve velmi špatném stavu a měří asi jeden kilometr, by se tak po mnoha letech měla brzy dočkat rekonstrukce.

„Stoprocentně jsme rádi, že silnice bude patřit Podolí I. Za třicet dva let, co tady je, se na ní neopravilo nic," řekl obyvatel osady Jiří Málek. Starosta Podolí I Vladislav Michal vysvětlil, že o pozemek měli zájem právě proto, aby cestu mohli opravit a řádně ji udržovat.

Hlasování o prodeji pozemku na křenovickém zastupitelstvu bylo těsné. Rozhodl jediný hlas. „Nechci rozprodávat a rozdávat obecní majetek," komentoval podle zápisu bývalý místostarosta a současný zastupitel Josef Hrůza, proč hlasoval proti. Příznivci prodeje i z řad veřejnosti naopak zdůrazňovali, že obec na opravu nemá peníze a z cesty nemá žádný užitek.

Zastupitelé dostali na stůl i petici. Obyvatelé Horních Rastor v ní žádali, aby obec Křenovice cestu udržovala, když ji vlastní. „Když se na silnici podíváte, za rok se tu už nebude moci jezdit. Je třeba s ní něco dělat," zdůraznil obyvatel osady Jiří Málek, který petici podepsal.

Obec Podolí I plánuje nejprve vyspravit výtluky. Na celkové vyasfaltování nemá peníze, ale předpokládá, že bude žádat o dotaci, která by mohla pomoci položit asfalt alespoň v části silnice.

Křenovický starosta Stanislav Bartoš prodej cesty podporoval a je rád, že zastupitelstvo rozhodlo kladně. „Veškerá  zodpovědnost, která byla na našem zastupitelstvu, padá. A s ní i věci spojené, jako je údržba anebo sekání trávy," řekl Stanislav Bartoš a zdůraznil, že rozhodující je bezpečnost provozu.
Horní Rastory, které patří do správního obvodu obce Podolí I, historicky náležely do Křenovic a nazývaly se Vršky Křenovské. „Součástí katastrálního území Křenovic byly do roku 1980. Tehdy se na základě petice místních občanů sjednotily Rastory, které byly rozkouskované na Podolské, Volešské a Křenovské Rastory, které se zároveň nazývaly Vršky Křenovské, do jedné místní části Rastory. Ta byla celá dána pod obec Podolí I. Tím pádem se změnila katastrální hranice mezi Podolím a Křenovicemi a posunula se na dnešní linii," připomněl historické souvislosti starosta Michal.

„Když se v roce 1990 obcím vracel historický majetek, Křenovice získaly svůj majetek na katastrálním území obce Podolí I a ponechaly si ho i s cestami," dodal Vladislav Michal, který o získání cesty usiloval od doby, kdy nastoupil v roce 2006 do funkce starosty.


„Minulé zastupitelstvo obce Křenovice s naším návrhem nesouhlasilo. Chtělo si cestu ponechat nebo ji vyměnit za stavební parcely v nesrovnatelně vyšší hodnotě, než je hodnota cesty," poznamenal Vladislav Michal, na čem jednání  tehdy zkrachovala.

Podolští je obnovili po posledních volbách, kdy v Křenovicích nastoupilo nové zastupitelstvo. Ani v tomto případě nebyla otázka prodeje jednoznačná. Proti němu hlasovali tři ze sedmi zastupitelů.

Obec Podolí I tak cestu získá, ale čekají ji ještě další úkoly. Chce se majetkově vypořádat s majiteli těch pozemků, které zasahují do cesty. Původní cesta totiž byla užší a kvůli jejímu vyasfaltování v osmdesátých letech byly zabrány pozemky soukromých vlastníků.

V Horních Rastorech stojí devět domů. Čtyři z nich jsou trvale obydlené a pět využívají rekreanti.