Městský úřad se vrací ke klasickým úředním hodinám

Písek - Městský úřad Písek od pondělí 15. února obnovuje standardní provoz. Úřední hodiny budou opět v pondělí a středu od 7.30 do 17.00 a v pátek od 7.30 do 14.00 hodin. Elektronický rezervační systém na přepážky registru řidičů a registru vozidel, matrik, evidence obyvatel a ohlašovny pobytu, občanských průkazů, cestovních dokladů, registru živnostenského podnikání a na pracoviště silničního správního úřadu zůstane zachován. "Je již rozšířen tak, aby byl v souladu s aktuálními úředními hodinami," zmínila tisková mluvčí radnice Petra Měšťanová a doplnila: "Žádáme klienty, aby vzhledem ke stále špatné epidemické situaci v budovách úřadu dodržovali hygienická pravidla „ruce – roušky – rozestupy“, a pokud je to možné, dávali při vyřizování svých záležitostí přednost telefonické, písemné či e-mailové komunikaci před osobní návštěvou."

Taxík Maxík loni přepravil více než 2200 lidí

Písek - Taxík Maxík svezl během roku 2020 celkem 2254 lidí, z čehož bylo 1779 seniorů, 295 handicapovaných a 180 osob, které doprovázely. Během loňského roku najel Taxík Maxík 13 364 kilometrů, z toho více než 8500 s klienty. Během roku nemohla kvůli koronaviru služba dvakrát sloužit svému účelu, tedy přepravě seniorů a zdravotně postižených. Městské středisko sociálních služeb, které službu provozuje, taxík v té době využilo pro rozvážení obědů seniorům. Denně středisko rozvezlo přes 90 obědů, z čehož více než polovinu zajistil právě Taxík Maxík.

Školy i školky v Písku čeká letos řada investic

Město v letošním roce plánuje několik investičních akcí ve školských objektech. Zahájit by se měla 1. etapa rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. mateřské školy za 11,2 milionu korun. Rekonstrukce zahrne nové rozvody vody, kanalizace i elektřiny. Další etapa by pak měla následovat v roce 2022.

ZŠ T. G. Masaryka by se měla dočkat výměny oken v pavilonu 1. stupně. Plánované náklady činí 6,6 milionu korun. Ve 3. mateřské škole se pak bude opravovat střecha školní kuchyně za 900 tisíc korun. ZŠ E. Beneše má v plánu modernizaci učeben pro výuku technických předmětů. "Tento projekt z devadesáti procent pokryje Integrovaný regionální operační program," poznamenala Andrea Klimešová z odboru školství a kultury MÚ Písek s tím, že další dotační akcí je dokončení rekonstrukce velké tělocvičny, odizolování budovy a oprava fasády za celkem 5,5 milionu. Objekt 2. mateřské školy se má letos dočkat rozšíření herních prostor na půdě za 2,8 milionu korun.

ZŠ J. K. Tyla má připravenou rekonstrukci učeben pro výuku cizích jazyků a ICT i vybudování bezbariérového přístupu do budov školy. Celkové náklady jsou 5,45 milionu a i tento projekt je podpořen dotací z IROP. "Na ZŠ T. Šobra se bude dělat rekonstrukce rozvodů v podzemí základní školy za 750 tisíc korun," pokračuje další akcí Andrea Klimešová. V celém objektu 12. mateřské školy se pak budou dělat rozvody odpadů za plánovaných pět milionů. V 16. mateřské škole je v plánu dokončení opravy opěrné zdi za 1,5 milionu korun.