Starou čistírnu odpadních vod zruší

Orlík nad Vltavou – V minulém týdnu se uskutečnila kolaudace nové čistírny odpadních vod a kanalizace v Orlíku nad Vltavou. „Kolaudace dopadla dobře. Teď čekáme jen na úřední potvrzení," uvedl starosta Jan Mára. V současné době je už většina domů v obci na kanalizaci a čistírnu vod napojená.

Starou nefunkční čistírnu odpadních vod na pozemcích  majitele Parkhotelu Orlík chce letos vedení obce zrušit. „Připravujeme výběrové řízení na dodavatele, kterého bychom chtěli mít vybraného do konce května. V létě plánujeme zrušení staré čistírny odpadních vod a vybudování čerpací stanice odpadních vod a vedení výtlaku do kanalizace a nové čistírny odpadních vod," vysvětlil Jan Mára.

Poté budou napojené i bytovky, které jsou nedaleko Parkhotelu Orlík. Rozpočet předpokládají ve výši kolem 1,3 milionu korun. Proto podali pro jistotu dvě žádosti o dotaci, která by mohla činit sedmdesát procent z nákladů, na Ministerstvo zemědělství a na Jihočeský kraj.

Selský rybník čeká na obnovu

Čimelice – Čimeličtí zastupitelé se shodli na tom, že obecní  Selský rybník potřebuje obnovit. Na jednání zaznělo, že není delší dobu napuštěný a lidem, kteří žijí v jeho okolí, mizí ze studní voda. „Když se dělala kanalizace, rybník se zmenšil, proto je tam nutné udělat stavební úpravy, aby se mohl znovu napustit," konstatoval starosta Vladimír Bouček.  Na zpracování projektové dokumentace pro obnovu  a stavební úpravy zmíněné vodní nádrže se přihlásily tři firmy. Z nich zastupitelé vybrali nejnižší nabídkovou cenu 48 tisíc korun bez DPH s podmínkou, že pokud se  z důvodu chybného zpracování projektové dokumentace nepodaří získat dotaci, bude platit sankce ve výši 48 tisíc korun bez DPH.

Projekt by měl zahrnovat  i protipovodňové prvky, aby v budoucnu neohrožovala velká voda tamní obyvatele.
O dotaci na projekt by pak chtěli zažádat na Ministerstvu zemědělství.