Příprava územního plánu pokročila

Čimelice – Dnes 15. února se bude  konat první veřejné projednávání územního plánu obce Čimelice, a to od 16 hodin v restauraci Na Hvížďalce. Majitelé pozemků budou mít možnost vyjádřit se k případným plánovaným změnám.

Dotace dostanou zájmové organizace

Čimelice – Čimeličtí zastupitelé schválili na základě podaných žádostí přidělení neinvestičních dotací z rozpočtu obce. Český Junák, 1. oddíl Čimelice dostane na svou činnost v letošním roce dvanáct tisíc korun.
Občanské sdružení Atletic Club Čimelice dostane na činnost v tomto roce celkem padesát tisíc korun, z toho je pro provoz Atletic Clubu  deset tisíc korun a pro oddíl Juda čtyřicet tisíc korun.

Mirovičtí hasiči pořádají ples

Mirovice – Sbor dobrovolných hasičů Mirovice pořádá v sobotu v kulturním domě  tradiční hasičský ples. Zahraje na něm skupina Elizabeth    a vystoupí taneční skupina Dance Lady. Začátek je ve 20 hodin a vstupné sto korun. Partnerem organizátorů je Církev československá husitská Mirovice.

Přednášku o Etiopii doplní promítání

Ostrovec – O tom, jak žijí lidé  v Etiopii, se mohou dozvědět návštěvníci přednášky nazvané Etiopie –  země chudých, ale šťastných lidí, kterou připravila knihovna v Ostrovci. Přednáška s promítáním se uskuteční v sobotu 27. února    v 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Smetanova Lhota má nový program rozvoje

Smetanova Lhota – Jako součást nového programu rozvoje obce Smetanova Lhota na období 2016 až 2020 schválili zastupitelé také pozemkové úpravy. Ty už začaly a státní pozemkový úřad by je měl dokončit v tomto roce. „V rámci pozemkových úprav  by měl být také vypracován návrh       a následně projekt na vybudování sítě polních cest a protipovodňového poldru na zadržení dešťové vody. Vše by pak mělo být převedené do majetku obce," vysvětlil starosta Slavomír Harbáček.
V současné době vede několik místních cest po pozemcích více vlastníků. Dokončení pozemkových úprav vedení obce usnadní postup při žádání o dotace na jejich opravy.
Dále chtějí také aktualizovat územní plán. „Máme ho od roku 2009 a po dokončení pozemkových úprav do něj chceme zanést změny. Máme tady zájemce, kteří by tu chtěli stavět, ale nemáme obecní parcely. Proto chceme oslovit vlastníky stavebních pozemků a vykoupit je od nich," dodal Slavomír Harbáček.
Chtějí v obci udržet mladé lidi a nabídnout prostor i pro mladé rodiny z okolí. Počítají podle něj i s tím, že je u Mirotic plánovaný sjezd z připravované dálnice a bude tu dobrá dopravní dostupnost i do vzdálenějších míst.