V Mirovicích chtějí vybudovat chodník

Mirovice – Odkoupení částí pozemků od soukromých majitelů u hotelu Frič naproti bytovým domům podél silnice     v ulici Karla Čapka  schválili mirovičtí zastupitelé jednohlasně za cenu 499 korun za metr čtvereční.
Dva a půl metru široký pruh kolem silnice chtějí připojit k pozemku města a vybudovat na něm chodník a veřejné osvětlení. Celkem se jedná o tři pozemky  o velikosti 116 metrů čtverečních  a pro město to bude znamenat náklady kolem 57 tisíc korun. „Použijeme je na rozšíření sítí a vybudování chodníku. Když bylo kvůli rekonstrukci zavřené náměstí, byla to jediná komunikace do západní části města," vysvětlil starosta Zdeněk Bárta.

Územní plán čeká veřejné projednání

Mirovice – Dlouhé přípravy nového územního plánu Mirovic se pomalu chýlí k závěru. V sále kulturního domu      v Mirovicích se uskuteční 9. listopadu od 16 hodin opakované veřejné projednávání návrhu územního plánu. Pokud bude vše bez komplikací, mohl by být nový územní plán schválený do konce roku.

Dům ve středu obce má novou majitelku

Orlík nad Vltavou – Zastupitelé schválili prodej obytného domu s pozemkem ve středu Orlíku nad Vltavou, který před časem koupila obec  v dražbě. Důvodem bylo, aby mohli zastupitelé ovlivnit využití domu a aby případný nový majitel nenarušoval pořádek a klid v obci.
Odhadní cena nemovitosti je 396 tisíc korun. Zastupitelé schválili podle doporučení finančního výboru prodejní cenu 400 tisíc korun, tedy stejnou, za jakou obec majetek zakoupila. „Nová majitelka bude s nemovitostí nakládat způsobem, který není v rozporu se záměry obce," dodal starosta Jan Mára.

Kompostéry budou až příští rok

Mirotice – Svazek obcí severního Písecka připravoval žádost na Státní fond životního pro-středí o dotaci na nákup kompostérů.  Společný projekt obcí však nebyl uskutečněn, neboť dotační výzva s názvem Prevence vzniku odpadů, ve které je možno o kompostéry žádat, bude dle posledních informací Státního fondu životního prostředí ČR vyhlášena až ve druhé polovině příštího roku.
„Na městském úřadě jsme zaznamenali kolem  osmdesáti  žádostí. Protože se termín posunul, tak se zájemci o kompostéry ještě mohou hlásit," uvedla starostka Martina Mikšíčková. Dotace, která by měla být na kompostéry poskytnutá, by mohla dosahovat 85 procent celkových nákladů, zbývající část by doplatilo město. Kompostér s objemem 900 litrů stojí podle zastupitelů kolem 2500 korun.

Lampionový průvod

Mirotice – V úterý 27. října se v Miroticích uskuteční oslavy  Halloweenu. Lampionový průvod se vydá v 18 hodin z náměstí. Zakončení je plánováno v 19 hodin v tělocvičně.