O sokolovně bude rozhodovat župa

Mirotice – Postup k převedení mirotické sokolovny do majetku města vrcholí. „Podepsali jsme s městem smlouvu a zároveň dohodu o užívání, jak jsme se dohodli a jak zastupitelé schválili a minulý týden jsme je poslali na Sokolskou župu Jihočeskou, kde ji právník posoudí a pokud uzná, že je vše v pořádku, pošlou ji ke schválení na Českou obec sokolskou," vysvětlila  starostka Tělovýchovné jednoty Sokol Mirotice Monika Chylíková. Dodala, že by byla ráda, kdyby se převod podařil uskutečnit co nejdříve, protože sokolům chybí peníze na její opravy.

Tajemník Sokolské župy Jihočeské Radim Kvitský přijetí smlouvy a dohody o užívání potvrdil. „Příští týden se sejde výbor, který bude o dané záležitosti rozhodovat. Pokud se rozhodne kladně, pošleme co nejdříve vše na Českou obec sokolskou do Prahy," uvedl Radim Kvitský.

Hodiny na radniční věži čeká oprava

Mirovice – Věžní hodiny na budově mirovické radnice potřebují podle starosty Zdeňka Bárty nutně opravit. „Informoval jsem se u firmy L. Hainz, která hodiny kolem roku 1900 instalovala. Je tam nutná oprava rozvodů, táhla na zvony, která jsou už utrhaná, a proto se nezvoní. Dále je nutná oprava ručiček a podobně," vysvětlil starosta Zdeněk Bárta, který hodiny seřizuje, aby se příliš neopožďovaly.  Práce firma L. Hainz vyčíslila na částku přes 151 tisíc korun včetně DPH.

„Pokud budou zastupitelé chtít, je tady i možnost instalovat automatické natahování a seřizování hodin, aby se je nemuselo chodit natahovat ručně. To by stálo ještě navíc přes 27 tisíc korun," doplnil Zdeněk Bárta. Oprava hodin je plánována na příští rok.

Knihy půjčuje nová knihovnice

Mišovice – Místní lidovou knihovnu v Mišovicích vede od září předsedkyně kulturní komise Taťána Fousová.  „S bývalou knihovnicí Vlastou Skalovou stále spolupracujeme, vážíme si její dlouholeté práce pro knihovnu a jsme jí za to vděční. Práce musela zanechat ze zdravotních důvodů, navíc příští rok oslaví osmdesátiny. Žije v pečovatelském domě v Mirovicích, tak pro ni jezdím," uvedla Taťána Fousová. Dodala, že  v poslední době se zvětšil zájem o knihy především u dětí. Za poslední měsíc přišlo do knihovny deset nových malých čtenářů. Podle ní je to díky velmi dobré spolupráci  s ostatními knihovnami, se kterými si knihy vyměňují, ale také díky sponzorům, kteří mišovickou knihovnu podporují.

Pozemky na návsi na prodej nejsou

Mirovice – Žádost o prodej části pozemku na návsi v Ohaři, místní části Mirovic, zastupitelé neschválili. Majitel rodinného domku žádal o odkoupení, protože chtěl zarovnat pozemek u domu. Kromě toho, že se jedná o náves, argumentovali zastupitelé také tím, že by prodejem došlo  k omezení přístupu do sousední soukromé dílny a také    k nakládací rampě.