Vodu dováží Čevak přímo do vodojemu
Ostrovec – Problémy s nedostatkem vody mají také v Ostrovci. Voda ze dvou vrtů pro celou obec nestačí. Někteří lidé ve vsi využívají vodu z vlastních studní, i když mají doma přípojky na obecní vodovod. „Spoustě lidem dochází voda ve studních, a tak používají vodu z obecního vodovodu. Spotřeba se proto v tomto týdnu tak zvýšila, že došla voda v obecním vodojemu," uvedl starosta Dušan Ország. Lidé však podle něj nic nepoznali, protože včas objednali u společnosti Čevak dodávku vody, kterou z cisterny přečerpávají přímo do vodojemu.
Podobná situace se v obci stala o prodlouženém víkendu 4. až 6. července. Aby se podobným situacím předešlo, připravují podle Dušana Országa projekt na připojení dalšího vrtu. „Chceme mít projekt připravený, abychom mohli na podzim zažádat o dotaci a pokud vše dobře dopadne, na jaře nový vrt napojit," dodal starosta.

Úpravnu vody chtějí ve Vráži rozšířit
Vráž – Přípravy na zajištění kvality vody ve Vráži pokračují. „Do 15. srpna chceme podat žádost na Ministerstvo zemědělství o dotaci na úpravnu vody. Projekt zahrnuje částečnou přístavbu budovy, rekonstrukci technologií a navýšení kapacity úpravny," uvedl starosta Vladimír Huptych. Problémy s vodou nemají. „Spíš preventivně jsem obyvatele upozorňoval, aby omezili napouštění bazénů a zalévání zahrádek," dodal starosta. V současné době připravují projekt na prodloužení vodovodu ve Staré Vráži do míst, kde ještě není. Příští rok by chtěli žádat o dotaci a vodovod vybudovat. 

V Oboře jezdí po opravených cestách
Cerhonice – Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad se letos podle starostky Marcely Vašínové podařilo opravit cesty mezi Cerhonicemi a Oborou a také v části Obory a v úseku Obora v Chalupách. Lidé tam už přes měsíc jezdí po nových vozovkách. Celkové náklady na modernizaci místních komunikací činily včetně projektů a administrace žádosti přes 5,53 milionu korun, dotace z ROP Jihozápad činí 85 procent.