Pařezy u silnice odstraní firma

Čimelice – Pařezy, které zůstaly po vzrostlých stromech kolem silnice v Čimelicích od doby, kdy se tam budovala nová kanalizace, odstraní odborná firma. „Nevypadá to hezky, je to spíš ostuda, že tam ještě jsou. Dostali jsme nabídku od písecké firmy, že by odstranila 32 pařezů za 36 300 korun," oznámil zastupitel Václav Mrákota na čtvrtečním výjezdovém zasedání v Krsicích. Se zástupcem firmy všechny pařezy obešel a napočítali 22 dubových a deset lipových, které budou odfrézované pod úroveň terénu. Zastupitelé vzali nabídku na vědomí s tím, že firma poskytla výhodnou cenu. V některých případech odstranění jednoho pařezu stojí podle zastupitele Vladimíra Pánka přes dva tisíce korun.

Dům ve středu obce čeká na využití

Orlík nad Vltavou – Orličtí zastupitelé schválili záměr prodeje neobývaného domu ve středu obce, který letos obec koupila, aby měli zastupitelé možnost kontroly nad jejím využitím. Bude záležet na tom, jaké využití a jakou finanční částku případný zájemce obci nabídne. „Prodej navrhl finanční výbor, ale zároveň budeme také přemýšlet o nejlepším využití objektu pro případ, že by se vhodný zájemce neobjevil," doplnila místostarostka Hana Lívancová. Případní zájemci se mohou hlásit minimálně do začátku července.

Zájemci budou moci užívat zahrádky

Čimelice – Čimeličtí zastupitelé schválili propachtování tří zahrádek v obci. A to za cenu deset korun za metr čtvereční ročně, kterou stanovili před časem. Do té doby stálo užívání každé zahrádky pouhou symbolickou korunu. Za první zahrádku tak přibude do obecního rozpočtu ročně 3717 korun, za druhou 2010 korun a za třetí 750 korun. „Se zájemci budou uzavřené smlouvy na dobu určitou, deset let, s výpovědní lhůtou dvanáct měsíců, jak jsme před časem schválili," doplnil starosta Vladimír Bouček.

Dva bytové domy dostanou nová okna

Orlík nad Vltavou – Vedení obce se podařilo získat krajskou dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 130 tisíc korun na výměnu oken a vchodových dveří ve dvou obecních bytovkách. Ze čtyř nabídek na realizaci projektu vybrali zastupitelé na doporučení finanční komise firmu Windows Holding, která se osvědčila při výměně oken a vchodových dveří u jedné bytovky v loňském roce. Zakázku provedla firma kvalitně a nebylo nutné ani později nic reklamovat.

Město chce pořídit kompostéry

Mirotice – Ještě do konce měsíce se mohou hlásit v Miroticích na městském úřadě zájemci o domácí kompostéry. Měli by je zdarma. Město chce využít k jejich získání společného projektu Svazku obcí regionu Písecko, který chce na ně žádat o dotace.