Sedláčkovou stezkou vyjedou cyklisté za sedm dní

Zvíkovské Podhradí – Cyklovýlet Společně Sedláčkovou cestou na kole i po vodě pořádá obec Zvíkovské Podhradí letos už devátým rokem. Ze Zvíkova přes Písek a zpět na Zvíkov, jak zní podtitul, vyjedou účastníci v sobotu 30. května v 9.15 hodin. U obecního úřadu se budou sjíždět od 9 hodin.

V 10.30 hodin je naplánovaná tradiční zastávka v hospůdce U Sulana v Písku a v 11 hodin odtud odjedou účastníci po Sedláčkově stezce ve směru k penzionu Fousek. Tam by měli být mezi 13.30. a 14. hodinou a nalodit se na parník, který ve 14 hodin vypluje po Otavě směrem ke hradu Zvíkov. Cena za přepravu každého účastníka bude 50 korun. V 15 hodin je pak pro všechny tradičně připravená prohlídka hradu Zvíkov, Pivovarského dvora a občerstvení na terase zvíkovské hospůdky. Chybět by neměla ani hudba.

V Orlíku hledají nového kronikáře

Orlík nad Vltavou – Orličtí zastupitelé v pondělí diskutovali o tom, kdo se ujme role kronikáře obce. Obecní kroniku měl naposledy na starosti bývalý starosta Jiří Štrajt. „Může se nám k vedení kroniky přihlásit prakticky kdokoliv. Důležité ale je, aby měl hezký a čitelný rukopis a aby perfektně ovládal pravopis," uvedl starosta Jan Mára. Zastupitelé se totiž rozhodli pokračovat v ručně psané kronice. Psaní na počítači se jim pro kroniku nezdá tolik vhodné.

Dodal, že je možné kroniku také ilustrovat, ale doplňovat fotografiemi už ne. Ty by měly být evidované ve zvláštní složce nebo na CD nosiči. „Prakticky se jedná asi o pět stran nejdůležitějších událostí v obci za rok. Ještě před zapsáním je budou zastupitelé schvalovat," doplnil Jan Mára. Případného zájemce seznámí také s pravidly, která musí kronikář dodržet. Načerpal je na setkání kronikářů.

Příspěvek dostanou
oddíl atletiky dětí a oddíl badmintonu

Čimelice – Čimeličtí zastupitelé stanovili a schválili příspěvky pro oddíl atletiky, kam chodí děti, a pro oddíl badbintonu. „Oba oddíly vede Václav Kačaba a na naše doporučení jsou oddíly od letošního roku zapsané pod Českou unií sportu, proto mu můžeme příspěvky poskytnout. Navíc dělá prospěšnou činnost, protože se věnuje hlavně mládeži a má s ní už výsledky," uvedl starosta Vladimír Bouček.

Každý oddíl dostane po pěti tisíci korunách. „Do oddílu atletiky chodí kolem dvaceti dětí ve věku od školky do 15 let, proto bych jim chtěl za získané peníze sehnat nějaké překážky, kde by mohly trénovat, a příspěvek také využijeme na závody," vysvětlil vedoucí obou oddílů Václav Kačaba, který je zároveň správcem sportovní haly. Do letošního roku trénoval děti v atletice neoficiálně. Jeho předchůdce Jan Račan se přestal atletice věnovat. Oddíl badbintonu obnovil vloni a chodí na něj kolem dvaceti dospělých. Letos v zimě budou pořádat 2. ročník turnaje. Peníze použijí na jeho organizaci.