Mosty jsou ve špatném stavu

Protivín – Protivínští nechali prohlédnout mosty v Milenovicích, Protivíně, Krči, Myšenci a Maleticích a lávky na Zátahu (K Hájku) v Protivíně. Všechny mosty jsou dle zprávy dlouhodobě neudržované, je zde patrná vegetace na chodnících mostů, leckde i z pilířů mostů, poškozená a nenatřená zábradlí, nefunkční odvodňovací skluzy a některé jsou ve velmi špatném technickém stavu.
Stav spodní stavby lávky u cementárny byl ohodnocen jako špatný a nosná konstrukce stupněm velmi špatný. Most v ulici M. Krásové přes silnici I/20 byl ohodnocen stupněm špatný a nosná konstrukce stupněm velmi špatný. Most přes Blanici v Milenovicích dostal stupeň špatný stejně jako lávka k Hájku. Špatný je i stav lávky přes náhon za Melounů a velmi špatný je kamenný most Bečelov. Stupeň špatný mají i most přes Blanici u Klokočína a most přes Blanici u topírny.
Technické služby se nyní mají postarat o odstranění náletových dřevin a vegetace 
u jednotlivých mostů a přilehlých chodníků. 

Musí obnovit kanalizaci i vodovod

Protivín – Radní města rozhodli o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Protivín – obnova kanalizace a vodovodu v ulicích Na Chmelničkách a B. Němcové.
Důvodem je nutnost zajištění bezpečné dopravy pitné vody ke koncovým spotřebitelům a zajištění bezpečného odvádění odpadních splaškových a dešťových vod z přilehlých objektů. Je potřeba také obnovit stávající potrubí kanalizace a vodovodu, která jsou v nevyhovujícím technickém stavu, a hrozí zborcení potrubí stoky jednotné kanalizace. 

Protivín má nový rezervační systém

Protivín – Městské kulturní středisko má nový rezervační systém na předprodej vstupenek na kino a kulturní pořady. Najdete ho na webové stránce www.mujbijak.cz/klient-474/kino-146.
Rezervační systém www.disdata.cz byl ukončen.

Na Valentýna 
na Víťu Marčíka

Protivín – O holčičce, která se ještě nenarodila je název nového představení Víti Marčíka, se kterým už tuto neděli dorazí do Protivína. Představení se uskuteční od 16 hodin v místním domě kultury. Vstupné je padesát korun. 

Heřmaňští mají 
v sobotu masopust

Heřmaň – Už v sobotu 13. února se 
v Heřmani uskuteční tradiční masopust. Sraz bude od 12 hodin v místní hospodě, kde průvod také skončí a masky zde večer čeká posezení s hudbou.