Protivín rozsvítí strom o první adventní neděli

Protivín – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které patří v Protivíně k hojně navštěvovaným akcím, se uskuteční v neděli 29. listopadu na Masarykově náměstí.
Program začne už ve 13.30 malým vánočním trhem na nádvoří Kaplanky. V klubovně fary budou od 14 hodin připravené adventní dílničky, 
o které se postará Dům dětí 
a mládeže Písek. V 15.15 hodin se v Kaplance uskuteční křest knihy Petra Sládka V krajině 
s krajinou.
Na náměstí bude připraven živý betlém v podání Pohádkové kovárny Selibov, divadlo i pěvecké vystoupení. V 16 hodin přijde na řadu dětský pěvecký sbor Základní školy Protivín a o čtvrt hodiny později se odvypráví Betlémský příběh. Nebude chybět ani Žesťové trio Musica Pisecensis Písek a v 17 hodin nastane zlatý hřeb dne, a to slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Děti se mohou těšit na „andělské překvapení" a na zahřátí budou nachystané teplé nápoje. 

Přednáška přiblíží archeologický výzkum v Kuklích

Tálín – Přednášku s názvem Prezentace archeologického výzkumu v Kuklích připravují Tálínští. Uskuteční se 
v úterý 24. listopadu od 18 hodin a postarají se o ni pracovníci Prácheňského muzea 
z Písku, kteří prováděli archeologický průzkum 
v Kuklích na podzim roku 2014 v souvislosti se stavbou rybníků na Cihelně. Na ploše plánovaného zemníku byly tehdy nalezeny celkem tři žárové hroby z doby bronzové. Přednáška se bude konat v Tálínské hospodě. 

Harmonikáři se sejdou ve Skalách

Skály – Setkání harmonikářů chystají ve Skalách na úterý 17. listopadu. Uskuteční se ve Skalské hospůdce, začátek je ve 14 hodin.