O náměstí se bude debatovat

Písek – Radní města na svém posledním jednání schválili výsledky urbanisticko – architektonické soutěže na revitalizaci historického centra. Vítězem se stal MCA atelier, přesněji architekt Miroslav Cikán. Na druhém místě se umístil Ilex design a jako třetí v pořadí Ars Fabrica. „V současné době probíhá jednací řízení bez uveřejnění se všemi oceněnými účastníky," konstatoval místostarosta Písku Josef Knot.
Na téma revitalizace centra a koncepce městské dopravy chystá město veřejnou besedu. Ta se uskuteční ve středu 13. dubna od 17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Budovcově ulici. „Autor vítězného návrhu na ní přednese koncepci svého řešení, tedy dopravu, mobiliář, použité materiály a podobně, a bude připraven odpovědět na dotazy z řad veřejnosti," doplnila mluvčí radnice Kristýna Barchini. 

Před „šmejdy" varují i osvětové přednášky

Písek – Předváděcí akce, podomní prodej a smlouvy na nich uzavírané patří k nejproblematičtějším formám prodeje v České republice. „Manipulace, nátlak a agrese zástupců společností vede k tomu, že si senioři často koupí zboží či služby, které nepotřebují a ani vlastně nechtějí. Produkty jsou navíc často nekvalitní a nesmyslně předražené. Splácení horentních sum prohlubuje bídu seniorů a je jednou z příčin, proč je na více než sedmdesát tisíc důchodců uvalena exekuce," podotkla mluvčí písecké radnice Kristýna Barchini.
Písek se aktivně a v rámci svých možností snaží svoje seniorské spoluobčany chránit. „Prvním a zásadním krokem je tržní řád, ve kterém je zakázán pochůzkový i podomní prodej. Toto nařízení výrazně eliminuje nebezpečí," vysvětlil místostarosta Písku Jiří Hořánek.
Druhým důležitým krokem je proces osvěty a prevence. Písek se prostřednictvím své příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb aktivně zapojil do procesu osvěty, který je zaměřený právě na seniorskou veřejnost. Městské středisko ve spolupráci se živnostenským úřadem a městskou policií pořádá pro seniory cyklus přednášek a besed.
Kromě těchto aktivit navázalo městské středisko spolupráci s největší spotřebitelskou organizací v ČR dTest. „Prostřednictvím neziskové organizace získáváme pro své klienty zdarma informační materiál, a to jednak osobně na všech provozovnách Městského střediska sociálních služeb a jednak budou brožurky doručeny prostřednictvím terénní pečovatelské služby i klientům do domácností," dodala Marcela Průšová.

Rozhodnou o dalších přípravách projektu Singltrek

Písek – Studii proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory budou projednávat písečtí zastupitelé na svém příštím jednání. Na základě výsledku studie budou také rozhodovat o schválení či neschválení další přípravy projektu, která spočívá v naplánování tras jednosměrných cyklostezek pro terénní cyklistiku, vypracování biologického průzkumu těchto tras 
a posouzení jejich vlivu na životní prostředí.
Studii zpracovala Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Uvádí, že projekt lze v prostoru přírodního parku Písecké hory realizovat za předpokladu dodržení určitých náležitostí. K záměru se vyjadřovala například komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch, která Singltrek Písecké hory podporuje. Naopak Lesy města Písku projekt v dané lokalitě 
a rozsahu nedoporučují. Konečné slovo však budou mít písečtí zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 31. března.

Předzahrádky mohou zůstat i přes zimu

Písek – Provozovatelé předzahrádek budou moct nově nechávat dřevěná pódia 
u svých restaurací a kaváren 
i přes zimu. „Nastavili jsme pravidla trochu mírnější, nicméně provozovatelé budou muset dodržovat určité podmínky," konstatovala tajemnice píseckého městského úřadu Zlatuše Hofmanová.
I nadále se bude muset dodržovat stanovisko městského architekta i památkářů. „Provozovatelé mohou nechat předzahrádku přes zimu v případě, že si budou uklízet její okolí. Nesmí nijak bránit zimní údržbě, kterou provádí městské služby," dodala tajemnice. Jeden a půl metru okolo předzahrádky si budou muset provozovatelé uklízet.