V Semicích vznikly dvě nové ulice, 
na Hradišti jedna

Písek – Tři ulice dostanou nový název. Jedná se o dvě v Semicích – Obecní a Pod Vlčicí 
a jednu na Hradišti. Ta ponese název Karla Boromejského. Na základě doporučení letopisecké komise to schválili zastupitelé Písku na svém čtvrtečním jednání.
Letopisecká komise se novými názvy zabývala na základě žádosti odboru výstavby a územního plánování MÚ Písek. Důvodem je umožnění povolování a kolaudací nových nemovitostí v dotčených lokalitách.
V případě lokality Hradiště se jedná o nově vytvořenou ulici, respektive o novou výstavbu, která kolmo navazuje na ulici Cihlářskou a z druhé strany má pokračování v ulici Karla Boromejského. Letopisecká komise se jasně shodla, aby se nový úsek stal pokračováním ulice Karla Boromejského a nesl tento název.
V Semicích jde o dvě krátké ulice, které obě vycházejí ze stávající ulice Obecní. Jedna z nich je navržena do písmene „V" a druhá, velmi krátká, přiléhá k této ulici v ostrém úhlu. Komise navrhla pro krátkou ulici název Obecní, takže se stane součástí stávající ulice. Pro delší ulici ve tvaru „V" zvolila využití stávajícího pomístního názvu návrší nad ní Na Vlčici a jméno ulice je tedy Pod Vlčicí. 

Písek ušetří na elektrické energii

Písek – Díky elektronické aukci se městu podaří za rok 2016 a 2017 ušetřit na neregulované části ceny elektřiny 
2,3 milionu korun.
„Aukce se zúčastnily také základní školy a společnosti 
a organizace města. Přihlásili se čtyři dodavatelé a rozhodujícím kritériem byla cena," uvedla tisková mluvčí písecké radnice Kristýna Barchini s tím, že nejnižší cenu nabídla společnost E.on Energie, a to 8,7 milionu korun bez DPH. Cena je na dva roky pro město a jeho společnosti a organizace. 

Přijďte se zeptat městské policie

Písek – Pracuje městská policie v Písku, jak má? Měla by něco zlepšit? Víc se soustředit na ten který problém? O těchto i jiných otázkách se bude debatovat ve středu 11. listopadu, kdy se uskuteční setkání na téma práce městské policie.
„Přijďte říct svůj názor do zasedací místnosti v přízemí městského úřadu v Budovcově ulici," vyzvala za město tisková mluvčí Kristýna Barchini. Setkání začíná v 18 hodin. 

V kulturním domě se prezentují školy a učiliště

Písek – Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem neboli burza škol z celého Jihočeského kraje se koná v pondělí 9. listopadu v píseckém kulturním domě. Začíná v 8.30 a skončí 
v 15.30 hodin. Třikrát během dne, a to v 9, v 10 a v 11 hodin bude připravena přednáška 
o situaci na trhu práce a také 
o volbě povolání. Kromě některých píseckých firem se zde bude prezentovat kolem čtyřiceti škol z Jihočeského kraje.