Jubilanti se musí hlásit

Písek – Odbor školství a kultury Městského úřadu Písek připravuje pro obyvatele města a jeho místních částí gratulace u příležitosti jejich životního jubilea. V souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů však už nemá k dispozici údaje o jubilantech, kteří v roce 2016 dovrší 80 let. „Nemůžeme nadále bez jejich předchozího souhlasu zasílat blahopřání k jubileím a uskutečňovat osobní návštěvy v místě pobytu," vysvětlila Magdalena Bardová z odboru školství a kultury.
Město tedy žádá obyvatele, kteří dovrší zmíněného jubilea v roce 2016 a souhlasí s návštěvou člena komise Sboru pro občanské záležitosti, aby vyplnili potřebný formulář a podpisem potvrdili souhlas ke zpracování osobních údajů. „Chápeme, že je to nepříjemná situace, ale musíme akceptovat právní úpravu," doplnila Magdalena Bardová.
Blahopřání prostřednictvím osobní návštěvy je určeno těm, kteří mají trvalý pobyt v Písku a dovrší v roce 2016 věku 80 a více let.
Formulář je k dispozici na odboru školství a kultury MÚ Písek na Velkém náměstí, na webových stránkách města Písek nebo v případě domluvy s kontaktní osobou je možná osobní návštěva v místě pobytu. 

Nedělní odpoledne v domě u Heyduků

Písek – Na neděli 18. října připravilo Prácheňské muzeum další z oblíbených komorních Literárních odpolední v Heydukově památníku v Tyršově ulici. „Stanislava Hošková tentokrát zpracovala a nastudovala dramatický příběh mladé studentky a jejích spolužaček za války," informoval ředitel Prácheňského muzea 
v Písku Jiří Prášek.
Představení se jmenuje Výlet do nenávratna a začíná v 16 hodin.
Na nedělní odpoledne 
29. listopadu je připravena vzpomínka na Fráňu Šrámka u příležitosti 130. výročí jeho příchodu do Písku, a to pod názvem Vhodnějších kulis nalezneš stěží… 

Parkovací automat u nemocnice je mimo provoz

Písek – V noci ze soboty 10. na neděli 11. října došlo na parkovišti u nemocnice k vloupání a poškození parkovacího automatu. Případ šetří Policie ČR. Vzniklá škoda na parkovacím automatu se odhaduje na 70 tisíc korun, z pokladny automatu bylo po násilném vniknutí odcizeno 1200 korun. „Do doby opravy parkovacího automatu nebo jeho výměny za nový nebude parkování zpoplatněno," uvedla Lenka Gareisová, tisková mluvčí Městských služeb Písek, které parkovací automaty ve městě provozují.

Kácení stromů na Lesním hřbitově

Písek – Lidé, kteří přicházejí k hrobům svých blízkých na Lesní hřbitov v Písku, by měli být opatrní.
V pondělí 12. října začala likvidace dřevin napadených kůrovcem v areálu Lesního hřbitova. „Návštěvníky upozorňujeme, aby dbali pokynů zaměstnanců společnosti, která tyto práce bude dělat 
a respektovali opatření spojená s kácením a odvozem dřeva," připomněla Lenka Gareisová, tisková mluvčí Městských služeb Písek.
Podle rozsahu napadených dřevin a prostředí, ve kterém se kácí, je termín dokončení prací plánován na konec letošního roku. 

Burza škol bude začátkem listopadu

Písek – Jako tradičně připravuje Jihočeská hospodářská komora na podzim Burzy škol aneb Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem. Návštěvníci zde mají jedinečnou příležitost získat 
v jeden den a na jednom místě aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia a seznámit se s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Burzy škol jsou určeny především žákům 7. až 9. tříd základních škol a jejich rodičům, ale i ostatním zájemcům z řad veřejnosti.
Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem se bude v Písku konat 9. listopadu v kulturním domě. Kontakt pro případné dotazy je rybarikova@jhk.cz nebo telefon 608 572 253.